Vraag van Jan Laeremans

Graag kreeg ik een overzicht van de werking van de tolkendienst 2008-2011.

1) Hoeveel gevallen van bijstand werden er per jaar verleend?
2) Wat was daar per jaar de totale kostprijs van?
3) Hoeveel bedroegen de inkomsten (van de instellingen die beroep deden op deze tolken)?
4) Hoeveel betaalde de Vlaamse overheid?
5) Hoeveel paste de provincie bij?

Antwoord:

Betreft : uw vraag van 11.04.2012 i.v.m. de tolkendienst 2008-2011

In antwoord op uw vragen kunnen wij het volgende meedelen.

In de onderstaande tabel staat het aantal aanvragen van bijstand, evenals de geleverde tolkdiensten (in uren) en vertalingen (in regels: in 2009 op experimentele basis, daarna structureel).

Daaronder staan de financiƫle gegevens. De totale begroting bedroeg 348.972 euro in 2011.

Het tarief voor afnemers bedraagt 25 euro per tolkuur. De opbrengsten staan hieronder weergegeven als ‘inkomsten uit prestaties’. De rest van de middelen wordt bijgelegd door Vlaanderen en de provincie. Vlaanderen voorziet in een subsidiĆ«ring van de loonkosten van de tolk- en vertaaldienst. Daarbovenop wordt vanuit het reservefonds van het provinciaal integratiecentrum (dus eveneens Vlaams subsidiegeld) een variabel deel bijgelegd.

De provinciale bijdrage is 60.000 euro op jaarbasis. Dit bedrag is opgenomen in de provinciale enveloppe voor het PRIC.

Conclusie: Minder dan 1/3 van de kostprijs wordt dus gedekt door opbrengsten uit prestaties. Allicht komt het grootste deel daarvan dan nog uit de kassa van OCMW’s , gemeenten, scholen, welzijnsinstellingen, … zodat je je wel kunt afvragen hoeveel de inwijkeling uiteindelijk zelf nog betaalt.