De Corona-crisis heeft mensen meer doen bewegen in de buitenlucht en heeft het fietsen een nieuwe boost gegeven. Fietstoerisme is hierdoor aan een opmars bezig, zeker in een groene gemeente zoals Tremelo-Baal.

In de gemeente liggen heel wat fietsknooppunten en -routes die menig fietstoerist naar Tremelo-Baal lokken. Ook doet de gemeente de nodige inspanningen om onze schoolgaande jeugd aan te moedigen om met de fiets naar school te komen.

Fietsen is leuk, het is gezond, en het bevordert de mobiliteit. Maar tegenwoordig zijn er heel wat fietsen zoals terreinfietsen die niet standaard beschikken over een draagbare fietspomp.

Verschillende lokale besturen hebben, om fietsen nog meer aan te moedigen, een of meerdere openbare fietspompen voorzien. Fietsers met problemen kunnen dan volledig gratis hun banden oppompen. Dit is onder meer het geval in Gent, Nieuwpoort, Leuven, Jette, Mechelen of De Panne.

“Het plaatsen van dergelijke fietspompen is een ingreep die weinig kost en een positieve impact heeft op het stimuleren van het fietsgebruik. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid niet om mobiele fietspompen die men kan meenemen, maar om vaste exemplaren die op een bepaalde plek verankerd worden” zo verduidelijkt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Alain Verschaeren.

Het Vlaams Belang diende voor de gemeenteraad van augustus dan ook een voorstel in om iedere deelgemeente van Tremelo-Baal zo een fietspomp te installeren.  “Het kadert bovendien in de intentie uitgesproken in het Mobiliteitsplan om in te zetten op (fiets)toerisme en het aanmoedigen om meer inwoners de fiets te laten gebruiken (‘Tremelo fietsdorp’)” zegt mede-indiener en gemeenteraadslid Nadia Van Beughem