Het Vlaams Belang wil in Tremelo-Baal een openbaar register invoeren waar gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen alle geschenken en voordelen die ze naar aanleiding van hun mandaat ontvangen, moeten kenbaar maken. “Enkel meer transparantie kan het vertrouwen in de politiek herstellen”, zegt gemeenteraadslid Alain Verschaeren die samen met zijn Vlaams Belang-collega Nadia Van Beughem het voorstel indiende.

In Nederland bestaat een systeem waarbij de Griffie van de Tweede Kamer een register bijhoudt waarin Kamerleden de door hen ontvangen geschenken en voordelen met een hogere waarde dan 50 euro vermelden. Daarnaast houdt de Griffie een register bij van buitenlandse reizen waarvan vervoers- en verblijfskosten geheel of gedeeltelijk door derden worden betaald. Deze registers zijn openbaar en te raadplegen via de website van de Tweede Kamer. 

Het Vlaams Belang stelt nu voor om ook in Tremelo-Baal zo’n systeem in te voeren. “De burger heeft het recht te weten van wie hun vertegenwoordigers naar aanleiding van hun mandaat geschenken en voordelen ontvangen”, aldus Verschaeren die er sterk in gelooft dat het systeem kan leiden tot meer integriteit in de politiek. “Een register zorgt ervoor dat het risico afneemt dat geschenken worden gebruikt ter beïnvloeding van gemeenteraadsleden of schepenen. Bovendien kunnen politici door te kiezen voor zo een systeem zelf bewijzen dat ze geen misbruik maken van hun mandaat om bepaalde gunsten te ontvangen.”

Het Vlaams Belang-voorstel zal op de eerstvolgende gemeenteraad worden besproken.

Stijn HIERS

Perswoordvoerder Vlaams Belang Tremelo-Baal

Meer info? -> 0477/854.435