De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie deelde zopas in antwoord op de schriftelijke vraag van Filip De Man (Vlaams Belang) mee dat er in 2012 niet minder dan 76.497 bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV’s) werden afgegeven aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, een nooit gezien cijfer.

Vanaf 2012 wordt weliswaar een nieuwe methode gehanteerd om de statistiek op te stellen, maar er is hoe dan ook sprake van een spectaculaire stijging van het aantal afgeleverde BGV’s. Immers, volgens de nieuwe berekeningsmethode werden er in 2011 ‘slechts’ 53.151 BGV’s afgegeven. Het aantal nam dus in 2012 met bijna 44% toe ten opzichte van 2011. Het is overbodig te herhalen dat de overgrote meerderheid van deze ‘bevelen’ in de goot gemikt worden door illegale vreemdelingen.

Het is dan ook volkomen misplaatst van een krachtig immigratiebeleid te spreken, te meer daar het aantal uitwijzingen in 2012 slechts met 25% steeg ten opzichte van 2011. Tegenover de 76.497 BGV’s van 2012 stonden slechts 9.491 gedwongen repatriëringen en vrijwillige terugkeerders. Van slechts 12,4% van de in 2012 afgegeven BGV’s kan dus met zekerheid worden gezegd dat ze effectief werden uitgevoerd. In 2011 was dit nog het geval voor 14,3%, ook al een percentage om niet over naar huis te schrijven.

De hoerakreten over het ‘terugkeerbeleid’ van De Block missen derhalve elke grond, het aantal gedwongen repatriëringen bedroeg vorig jaar trouwens de helft van het aantal tijdens de jaren 2003-2004. De opvangcapaciteit van de gesloten centra – reeds jaren ontoereikend voor een kordaat uitwijzingsbeleid – daalde in 2012 zelfs van 535 tot 516 plaatsen.

Van zeven op acht uitgeprocedeerden of onderschepte illegalen weet De Block dus hoegenaamd niet of zij gevolg hebben gegeven aan het BGV. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt 78% van de personen die worden doorverwezen naar een open terugkeerplaats daar nooit aan. Dat veel van deze vreemdelingen ‘autonoom’ zouden vertrekken, is een bewering die de staatssecretaris op geen enkele wijze hard kan maken. Het laat zich raden dat de meesten hun illegaal verblijf gewoon voortzetten in afwachting van regularisatie.

In de praktijk is er dus sprake van een gedoogbeleid ten aanzien van illegaal verblijf. De triomfberichten van Maggie De Block over de terugkeercijfers zijn niet minder dan ordinair boerenbedrog. Het ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ is meer dan ooit een vodje papier.

Meer info: 0477/33.78.96

Filip De Man
Volksvertegenwoordiger