Op geregelde tijdstippen en dat sinds jaren worden burgers en gemeenten geconfronteerd met de zogenaamde Marokkaanse en Turkse “huwelijksstoeten”. Een colonne van wagens “begeleidt” het huwelijkspaar naar de feestzaal waar het huwelijksfeest zal plaatsvinden. En het zijn niet “zomaar” wagens. Het gaat over meestal gehuurde exclusieve luxewagens als Bentley’s, Maserati’s, Lamborghini’s, Ferrari’s e.a. En het is ook niet “zomaar” begeleiden. De colonne vertoont een agressief gedrag. Ze beweegt zich toeterend, zigzaggend voort, huwelijksgasten hangen uit de zijruiten van de wagens. Soms wordt tergend traag gereden, straten worden volledig geblokkeerd om “gasten” op te halen. Ook het tegengestelde gebeurt: een plein wordt “bezet” en men “racet” met gierende banden en exuberante snelheid rond dat plein. Bij zo ‘n “stoet” wordt het verkeersreglement bewust volledig genegeerd: er wordt geen rekening gehouden met stoplichten en verkeerstekens, men verlaat de voorziene rijstroken, het verkeer wordt opgehouden, geen veiligheidsgordels, negatie eenrichtingsstraten, enz. Dergelijke activiteit vormt een gevaar voor de gemeenschap en de deelnemers zelf. De karavanen duiken meestal spontaan op; er wordt geen toelating voor gevraagd. Er is ook geen eenvormig politioneel optreden. In sommige gevallen wordt de stoet bij politiebevel ontbonden, in andere gevallen “escorteert” de politie de stoet tot aan de bestemming of laat betijen uit vrees voor incidenten. Zelfde verwarring bij de rechtbanken; ook daar zit er geen lijn in de bestraffing.

Sterrebeek

Wij werden zaterdag te Sterrebeek geconfronteerd met zo’n “trouwstoet”. De Felix Timmermanslaan werd meerdere uren door de allochtone feestvierders met hun wagens geblokkeerd en de buurt werd onveilig gemaakt. De bewoners konden niet van hun oprit. Groot ongenoegen bij die bewoners over het politie optreden. Die stond er besluiteloos bij en leek eerder partij voor de “bezetters” te kiezen. De politie beweert te zijn toegekomen als de organisatoren de stoet al aan het ontbinden waren. Dat wordt formeel door de misnoegde bewoners tegengesproken. Ondanks het feit dat er verstoring van de openbare orde was en de organisatoren duidelijk aanwijsbaar waren, werd niet opgetreden en werden geen pv’s opgemaakt. De politie verklaart “Als we toekwamen waren ze de stoet al aan het ontbinden (wat dus tegengesproken wordt). In het kader van het genegotieerde beheer van de publieke ruimte was het niet meer opportuun om op te treden…”. Academisch-intellectualistische taal die gebruikt wordt opdat niemand ze zou begrijpen en om een mistgordijn op te trekken. Vertaald in mensentaal wordt dat “Het was een zaterdag in de vakantieperiode. Optreden zou heel wat administratieve rompslomp meebrengen en geëxciteerde allochtone feestvierders laat men best met rust…”. Hierdoor plaatst men de allochtone daders nog maar eens boven de wet, nadat ze dit zelf al gedaan hadden. Voor ons kunnen allochtone trouwkaravanen zolang ze maar recht doorrijden naar Turkije of Marokko.