Gisterennamiddag werd Justitieminister Turtelboom uitgebreid ondervraagd over de grootste blunder in het regeerakkoord, met name de verkeerde cijfers voor het werkvolume van de magistraten in Brussel. De onderhandelaars hadden op basis van deze valse cijfers een akkoord beklonken dat moet leiden tot een 20/80-taalverhouding bij de rechtbanken van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit betekent dat de nieuwe Franstalige rechtbanken vier keer groter zullen zijn dan de Nederlandstalige, terwijl het reële werkvolume vandaag overeenstemt met een verhouding van één op twee. Wanneer deze nieuwe, totaal ongefundeerde en uiterst onrechtvaardige taalverhouding doorgang vindt, zouden er langs Vlaamse kant op termijn 25 tot 32 magistraten en 159 griffiebedienden moeten vertrekken. Aan Franstalige kant zouden volgens het regeerakkoord meteen vacatures geplaatst mogen worden voor een onmiddellijke, even grote kaderuitbreiding.

In een interview in de Juristenkrant had de minister van Justitie vorige week gezegd dat zij nieuwe cijfers had opgevraagd en een compromis in het vooruitzicht gesteld tussen deze nieuwe cijfers en het regeerakkoord. Ze zat hiermee op de lijn van haar voorganger. Vandaag blijft zelfs van deze vage belofte niets meer over. In haar korte, afgemeten antwoord in de Senaatscommissie van gisteren heeft de minister duidelijk gemaakt dat het quotum 20/80 gehandhaafd blijft. Dat betekent dat de Franstaligen wel degelijk kunnen rekenen op een onmiddellijke en hoogst absurde kaderuitbreiding van 32 magistraten en 159 griffiebedienden.

De inkrimping van de Vlaamse kaders gebeurt niet meteen, maar volgens een uitdoofscenario en kan nog verzacht worden met een werklastmeting. De minister zegt wel dat ze voorstander is van een snelle werklastmeting, maar volgens het regeerakkoord is die pas voorzien binnen DRIE jaar en niets wijst er op dat de diensten van Justitie in staat zullen zijn deze procedure te versnellen. De regeling zal er dus toe leiden dat de Franstaligen onmiddellijk de hele (en volkomen onrechtvaardige) buit binnenrijven en dat de Vlamingen gedurende jaren in onzekerheid blijven en een permanent gevecht zullen moeten leveren tegen nieuwe cijfermanipulaties. Hoe dan ook zal het 20/80-akkoord leiden tot een ongehoorde discriminatie van de Nederlandstalige burgers in Brussel en Halle-Vilvoorde, die met een justitieapparaat zullen opgezadeld zitten dat veel minder efficiënt kan werken dan de Franstalige tegenhanger. Het onvermijdelijke gevolg zal zijn dat vele Nederlandstaligen zich zowel binnen als buiten Brussel zullen wenden tot Franstalige advocaten en procedures om sneller bediend te kunnen worden.

Senator Bert Anciaux toonde zich gisteren opgelucht met het antwoord van de minister omdat zij via het uitdoofscenario nieuwe perspectieven had gegeven. Een hoogst naïeve reactie, vermits dit scenario reeds was ingeschreven in het regeerakkoord.

Voor het Vlaams Belang is het antwoord van Turtelboom grotesk en beschamend. We roepen de Vlaamse magistraten en advocaten op om te blijven protesteren. Wij zullen niet nalaten de anti-Vlaamse houding van Turtelboom en de VLD in heel Vlaanderen in de verf te zetten. Zeker in Antwerpen, waar de minister binnenkort domiciliefraude zal plegen. Net zoals de minister ijvert voor een uitdoofscenario voor de Vlamingen in Brussel, zullen wij ijveren voor een uitdoofscenario voor de VLD in Antwerpen.

Bart Laeremans
Senator

Gerolf Annemans
Fractievoorzitter Kamer