Turtelboom weigert blunders recht te trekken inzake gerechtelijk BHV

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de verklaringen van Justitieminister Turtelboom over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV in de krant De Tijd van vandaag. Op de vraag van Lars Bové “Hoe ziet u het communautaire? Bij de vaststelling van de verdeelsleutels voor de splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV blijkt dat de onderhandelaars uitgingen van foute cijfers. Er zullen te weinig Nederlandstalige rechters zijn. Er komt ook nooit nog een Vlaamse procureur in Brussel. Wilt u dat nog rechttrekken?” antwoordt de VLD-minister zonder omwegen: “Nee. Ik zal dicht bij het regeerakkoord blijven. Dat kan niet anders. Een akkoord dat zo moeilijk tot stand is gekomen en zo gevoelig ligt, kan je niet meer openbreken.”

Deze houding is totaal onbegrijpelijk, omdat de overeengekomen 80F/20N-verhouding inderdaad gebaseerd was op foutieve cijfers en daardoor volkomen haaks staat op de reële werklast. Zowel inzake de rechtbank van eerste aanleg als de arbeidsrechtbank moet uitgegaan worden van een verhouding 2F/1N, zoals die vandaag bestaat. Wanneer we naar een 80-20-verhouding gaan, betekent dit dat de Franstalige rechtbanken VIER keer groter worden dan de Nederlandstalige, terwijl de werklast slechts TWEE keer groter is. Dit zou neerkomen op een huizenhoge discriminatie ten nadele van de Vlamingen in Brussel en Halle-Vilvoorde. Zij zouden in de toekomst veel langer moeten wachten op vonnissen dan de Franstaligen.

De houding van Turtelboom is volstrekt in tegenspraak met de herhaalde uitspraken van haar voorganger De Clerck, die zowel in De Tijd van 20 oktober als in de Senaat op 9 november uitdrukkelijk erkende dat er problemen waren met de cijfers en dat de verhoudingen zouden herbekeken worden:

“Als er in het parlement cijfers opduiken die objectief tegen te spreken zijn, kan er nog worden gedebatteerd” (De Tijd, 20 oktober 2011).

“Daarom is het belangrijk dat de cijfers vandaag maximaal worden verzameld en gedubbelcheckt. Ik kan mij niet voorstellen dat in het parlement geen correct debat kan worden gevoerd op basis van correcte cijfers. Zij zullen de basis vormen van het debat in Kamer en Senaat over de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.” (commissiedebat Senaat, 9 november.)

Het is volkomen onaanvaardbaar en zelfs dramatisch dat Turtelboom breekt met de duidelijke engagementen van haar voorganger en kamp kiest voor het totaal onredelijke standpunt van de Franstaligen. Het Vlaams Belang roept de advocaten en magistraten dan ook op om zich hier tegen te verzetten.

Bart Laeremans
Senator
0476 46 98 85