• Tussenkomst bij punt 1 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (21 september 2017)”.
  Bij de goedkeuring van vorige notulen maakte ik de bemerking dat bij punt 5 “Goedkeuring aankoop in der minne (bouwvallige) woning Tiendeschuurstraat 90” wel mijn vraag in verband met het al of niet betalen van verkrottingstaks werd genotuleerd maar het feit dat niemand hierop een antwoord kon geven werd niet vermeld. Deze bemerking vind ik ondanks mijn expliciete vraag om het op te nemen in de notulen niet terug in dit verslag. Om die reden stem ik dus tegen.

 • Tussenkomst bij punt 5 “Goedkeuring wijziging in 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Servatius Berg”.
  Zolang wij in deze gemeenteraad zitten hebben wij nog nooit tegen gestemd als het ging om de financies van de kerkfabrieken. Consequent, hetgeen van sommige andere partijen hier niet kan gezegd worden. Waarschijnlijk treft de parochie Berg zelf geen schuld maar het gaat mij in het bijzonder over de Sint-Servaeskapel van Berg. Deze kapel wordt onderhouden door buurtbewoners die ook de sleutel hebben. Zij maken er geen probleem van als deze kapel tegen betaling verhuurd wordt voor een doopplechtigheid met priester. De deken heeft dit echter geweigerd. Volgens ons een gemiste kans om inkomsten te genereren, zeker als je het moet hebben van subsidies komende van gemeenschapsgelden. Anderzijds kan de kerk van Berg wel gebruikt worden voor concerten zonder enige kerkelijke inslag. Voor de eerste keer in al die jaren zullen wij op dit punt tegen stemmen.

 • Tussenkomst bij punt 14 “Vaststelling aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van een zonaal parkeerverbod, uitgezonderd parkeervakken en -stroken in de Dorpsstraat, Frederik Wouterslaan, Gemeentehuisstraat en Kerkstraat en het vaststellen van parkeervakken en -stroken, parkeren op pleinen en parkings voor mindervaliden”.
  Hoe ziet het gemeentebestuur de parkeermogelijkheden op dinsdagen aangezien er tijdens de markt nu al een parkeerprobleem is?

 • Tussenkomst bij punt 15 “Toekenning ereburgerschap aan Marcel Pira
  Om de reeds meerdere malen uiteengezette reden zullen wij ons ook nu weer consequent onthouden. Niets tegen de persoon zelf, integendeel.

 

BIJ DEZE AL EEN KLEINE GELEGENHEID OM RECLAME TE MAKEN VOOR HET AFDELINGSETENTJE: