Tussenkomsten gemeenteraad van donderdag 21 september 2017

  • Tussenkomst bij punt 1 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (24 augustus 2017)”.
    Bij punt 5 “Goedkeuring aankoop in der minne (bouwvallige) woning Tiendeschuurstraat 90” stelde ik de vraag of er de voorbije jaren verkrottingstaks op de woning werd geheven. Dit staat in het verslag maar het feit dat niemand hierop een antwoord kon geven staat niet vermeld. Men ging dit opzoeken. Is hier nu al meer over geweten?

  • Tussenkomst bij punt 2 “Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze renovatie van de voormalige boerderij tot nieuw cultuur- en beleefcentrum”.
    Wij waren van in het begin voorstander van dit project. We hebben dan ook constructief meegewerkt door een positieve inbreng op de vergaderingen. Maar spijtig genoeg werd er niet ingegaan op het feit dat de 4 kolommen overbodig zijn. Zoals u weet hebben wij een deskundige op dit gebied in ons bestuur. Deze kolommen zijn niet alleen kostelijk ze nemen bovendien plaats in, het maakt het uitzicht zwaarder. Ook de funderingsplaat is overbodig. Het gaat hier over veel gemeenschapsgeld. We weten dat de meerderheid afgesproken heeft om dit punt goed te keuren maar denk alstublieft even na. Dit project moet net zoals deze spuuglelijke, milieuonvriendelijke glazen zaal, … (hier wordt ik door de voorzitter onderbroken zeggende dat dit naast de kwestie is, hetgeen volgens mij niet zo is) nog generaties na ons meegaan.

    Hierop volgt een uitleg van burgemeester Leaerts (die volgens mij wel volledig naast de kwestie is en geen antwoord geeft op mijn tussenkomst). Hij spreekt over de vraag naar de aannemers toe om een verplichte variante te geven.

    Het is niet aan de aannemers om oplossingen en varianten te geven. Het architectenbureau moet dit doen samen met de ingenieur stabiliteit. Wij bieden u de oplossing aan om het goedkoper te maken. Om te beginnen 85m³ beton en 4 ton ijzer minder. We kunnen toch geen goedkeuring geven op nog onbestaande varianten?