Betreft tarieven NMBS parkings station Aarschot.

 

Meneer de burgemeester,

Beste collega’s,

 

Wanneer ik heden deze vraag stel, is sinds vanmorgen de parking aan het station van Aarschot betalend.

De dagelijkse pendelaar die wilt gebruik maken van deze parking betaalt 362 euro op jaarbasis.

Een occasionele treinreiziger betaalt 7 euro per dag.

 

Dit alles in het zogezegde kader om auto’s van de parking te weren van niet-treinreizigers.

 

Als ik de reacties lees van pendelende Aarschottenaars op de sociale media dan zijn deze niet mals voor deze tarieven.

Bijna niemand is tevreden met deze tarieven, die zich blijkbaar bevinden op het niveau van wat de NMBS hanteert te Leuven.

Velen spreken zelfs van terug de auto te nemen om zich dagdagelijks van en naar het werk te verplaatsen.

Wat een aanmoediging had moeten zijn om meer mensen te bewegen van zich te verplaatsen met de trein, dreigt nu het tegenovergestelde te bewerkstelligen: namelijk terug meer auto’s op de weg in de spits.

 

Vanuit Vlaams Belang vinden wij deze prijzen ook allesbehalve democratisch en komt het er volgens ons op neer dat de gewone Vlaamse werkmens weer eens extra in zijn zakken wordt gezeten.

 

Mijn vragen:

 

ik lees in de media dat de stad Aarschot mee werd betrokken in de gesprekken met de NMBS.

 

  1. In welke mate heeft de stad Aarschot inspraak gehad in het bepalen van deze tarieven?
  2. Wat is het standpunt van de stad Aarschot mbt deze gehanteerde tarieven?
  3. Is de stad bereid om de tarieven te heronderhandelen mocht zij de mogelijkheid hiertoe krijgen?
  4. Vreest de stad niet dat deze toch wel hoge tarieven meer auto’s terug de weg op stuurt tijdens de spits?
  5. Krijgt de stad Aarschot een gedeelte van de opbrengst van deze parkings en zo ja, hoeveel?

 

 

Nico Creces

gemeenteraadslid

Vlaams Belang