Op de afgelopen gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw maakte raadslid Eddy Longeval gebruik van een ander te bespreken GAS-punt om een paar specifieke bedenkingen over te brengen. Op die manier zaken onder de aandacht kan soms meer succes hebben dan een toegevoegd agendapunt in te dienen.

De onderstaande punten waren vooral constructief en collegiaal bedoeld. Er werd dan ook geen discussie over gevoerd. Hieronder kan u de tussenkomst integraal (her)lezen.

 1. Onlangs keurden wij een wijziging goed van het GAS-reglement en in het bijzonder de aanpassing om degenen te kunnen bekeuren die reclamekaartjes aan geparkeerde wagens bevestigen. Wel, een betrokken inwoner uit onze gemeente dacht haar burgerplicht te vervullen en liet aan info@sint-pieters-leeuw.be weten dat er mensen ‘op ronde’ waren in Sint-Pieters-Leeuw om dergelijke kaartjes aan te brengen. We hebben overigens van die mailconversatie een print gekregen.
  • Het antwoord is een beetje eigenaardig want de ambtenaar laat weten dat er geen sanctie kan gegeven worden vooraleer men degene die de kaartjes bevestigd niet op heterdaad kan betrappen.
  • Wij vinden dat hier wel wat doortastender kan opgetreden worden, het gsm-nummer van de adverteerder staat immers op het kaartje zelf.
   • Onze vraag: zou misschien een eenvoudig telefoontje van de GAS-ambtenaar aan de betrokken firma ontradend kunnen werken?
   • Antwoord burgemeester: dat zal nagegaan worden hoe we het systeem kunnen verbeteren.
 2. Er werd onlangs een campagne gelanceerd vanuit de GAS-ambtenarij en in samenwerking met Intradura om betrokkenen die aan cafés staan te roken er attent op te maken om hun peuken niet op straat te gooien.
  • Concreet: wij hebben weet van een zaak in onze gemeente die een verwittiging kreeg omdat er zeven (7!) peuken rond zijn terras te vinden waren. Ondanks het feit dat er wel degelijk asbakken stonden en ondanks het feit dat hij zijn klanten daarvan op de hoogte had gebracht. Nu ja, incident gesloten, de uitbater is verwittigd maar…
  • … hij liet ons wel weten dat het misschien geen slechte zaak zou zijn om dergelijke initiatieven te nemen voor alle gemeentelijk gebouwen. Gebeurde daar een telling van de peuken? Zij er daar overal en voldoende buitenasbakken?
   • Onze vraag: Kan daarvan een inventaris worden gemaakt? En aanpassing indien voldoende asbakken? Een telling van de peuken en dezelfde sensibilisering?
   • Antwoord burgemeester: ik ben daar persoonlijk geen voorstander van maar onze technische diensten zullen dat bekijken.
 3. Tot slot in sommige gemeenten heeft men het GAS-reglement aangepast in die zin dat men specifiek de firma’s kan sanctioneren wiens elektrische huurfietsen of -steps men achterlaat op de openbare weg. De firma’s op hun beurt kunnen zeer eenvoudig achterhalen wie de laatste huurders van hun toestellen waren en de sanctie eventueel op hen achterhalen.
  • Niemand zal ontkennen dat dit fenomeen van achtergelaten fietsen en steps storend en hinderlijk is. Die toestellen kunnen gehuurd worden in Brussel en achtergelaten worden in Sint-Pieters-Leeuw.
  • Concreet voorbeeld: een fiets van de firma Uber staat al meer dan zes weken achtergelaten in de wijk Impeleer.
   • Onze vraag: Kan op termijn ook het GAS-regelement voor de Zone Zennevallei in die zin aangepast worden om dit fenomeen tegen te gaan?
   • Antwoord burgemeester: dat zal, net als in Zaventem, gebeuren in samenspraak met de andere gemeentes van de politiezonde Zennevallei.