Op de agenda van de jongste gemeenteraad stond het punt: “Actualisatie visie open ruimte en stand still nieuwe uitbreidingen woonkernen”. Kortom een alternatieve bouwstop.

Hieronder kan u onze tussenkomst integraal terugvinden, helemaal onderaan de persmededeling.

TUSSENKOMT E LONGEVAL gr 28/05/2020 bouwstop Sint-Pieters-Leeuw

  • Volledig akkoord met de ecologische redenen die aangehaald worden, meer groen = is meer levenskwaliteit. Grote verkavelingsprojecten plegen eerder roofbouw en zijn enkel bezig met economische belangen. Niets tegen economische belangen, behalve als die een blijvende negatieve impact hebben op waardevolle natuur en de toekomst hypothekeren voor volgende  generaties.
  • In de toelichting is er sprake van quote ‘toenemende demografische druk en gezinsverdunning die zorgen voor een blijvende grote vraag naar bijkomende woongelegenheden…’. Mag ik daar twee opmerkingen aan toevoegen;
    • Is er de laatste jaren een woonbehoefte studie uitgevoerd? Hoeveel Leeuwenaren zoeken een betaalbare woning in Leeuw? Wie blijft? Wie gaat weg? Wat is de gemiddelde woonkost in onze gemeente tegenover andere gemeente… enzoverder.
    • En dan is de migratiedruk waar er jammer genoeg niets van in de toelichting staat. De bevolkingstoename in de Vlaamse Rand (waaronder Sint-Pieters-Leeuw dus) is voor 90 % te wijten aan internationale immigratie (dat zijn cijfers van Statbel die opgevraagd werden door onze VB fractie in het VP). In onze gemeente woonden in 2016 33512 mensen tegenover nu 34621 of een toename van 1109 op amper 3 jaar tijd. Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe onze gemeente er zal uitzien binnen 3 jaar, binnen 6 jaar, binnen 9 jaar enzoverder.
  • Uiteraard is de verstedelijking en bijhorende leefbaarheidsproblematiek waaronder mobiliteit een gedeelde bezorgdheid. Eerder al maakte ik die opmerking bij andere projecten waaronder Wilderveld, Zuunkouter of recent nog de ACV-site en zelfs vorige maand inzake het RUP Reysveld hield ik een tussenkomst, de opname is overigens te herbeluisteren via de audionotulle van minuut 25.57 tot minuut 27.25.
  • Ja, wij keuren dit punt dus principieel goed. Logisch want het stond in ons lokaal verkiezingsprogramma van 2012 en 2018.
  • Wij benadrukken nogmaals dat wij niemand willen verhinderen van hun droomhuis te willen realiseren op zijn of haar stukje bouwgrond. En dat in kader van herwaarderingen zoals de ACV-site en onder strikte voorwaarden kan gezorgd worden voor nieuwbouw. Wij zijn wel tegen promotoren die ‘en masse’ zorgen voor een ongeziene en onnodige bouwwoede.

PERSBERICHT

‘Vlaams Belang keurt de beslissing van het gemeentebestuur inzake de bouwstop mee goed’

Op de gemeenteraad keurde Vlaams Belang het voorstel van de meerderheid mee goed die een tijdelijke bouwstop zal af kondigen. In zijn motivatie deelde gemeenteraadslid Eddy Longeval de bezorgdheden inzake ecologische aspecten van het voorstel. ‘Ook de leefbaarheid en mobiliteit zullen verbeteren als er minder grote bouwprojecten zullen plaatsvinden, bovendien halen wij de migratiedruk aan als belangrijk element om een bouwstop in te voeren’ besluit het Vlaams Belang-gemeenteraadslid. Tot slot laat de partij weten dat dit punt overigens in haar verkiezingsprogramma’s van 2012 en 2018 stond.