“Gemeenteraad Zemst gisteren, om de Melkerij economisch rendabel te houden moeten de toegangsprijzen verhogen, de gemeente wou ondersteuning geven in de vorm van een prijssubsidie,193000 euro voor 2018. Dit is een aanslag op de Zemstse belastingbetaler die mee moet betalen aan een cultuurgebouw van meer dan vijf miljoen euro. Onze Vlaams Belang fractie¬†blijft consequent zeggen dat dit een prestigeproject is van het gemeentebestuur. Om ons ongenoegen te uiten ben ik bij de stemming van deze subsidie tussen het publiek gaan zitten. Spijtig genoeg werd deze subsidie toch goedgekeurd. SCHANDALIG!”

Patrick Van Den Bosch, gemeenteraadslid / afdelingsvoorzitter