Afgelopen woensdag bracht kersvers Vlaams Parlementslid Suzy Wouters uit Scherpenheuvel-Zichem haar eerste tussenkomst in de plenaire zitting. Met veel verve verdedigde ze het Vlaams Belang-standpunt inzake zelfmoordpreventie.

Door te klikken op dit linkje kan u haar ‘live’ aan het werk zien. Hieronder de uitgeschreven tussenkomst;

De bezorgdheden van de collega’s zijn terecht. Ondanks de dalende zelfmoordcijfers moeten we er ons bewust van zijn dat er achter elk cijfer een verlies van een naaste, een broer of een zus, een familielid of een vriend schuilt. Als we de cijfers bekijken en we zetten die af tegen de vooropgestelde cijfers van de verschillende actieplannen, dan zien we dat de door onszelf gestelde doelstellingen in het bereik liggen. Maar laat ons van deze gelegenheid gebruikmaken om in commissie het nieuwe actieplan voor te bereiden en nieuwe doelstellingen naar voren te schuiven, want we blijven momenteel spijtig genoeg tot de Europese top behoren van het aantal zelfmoorden.

In onze maatschappij, die steeds meer gericht is op prestatie – we zijn er ons van bewust dat er meestal meerdere factoren aan de grondslag liggen van zelfmoord of een zelfmoordpoging – zal er steeds een grote nood zijn aan gerichte zelfmoordpreventie. Onze fractie stelt dan ook voor om een landelijke preventiecampagne te lanceren rondom geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld zoals in de provincie West-Vlaanderen, de spijtige koploper op het vlak van zelfmoordcijfers, waar men destijds de succesvolle ‘Oe ist?’-campagne heeft gevoerd. Onze fractie steunt alle maatregelen die naar de gezondheidsdoelstelling ‘zero suïcide’ helpen leiden.