Tussenkomst bij punt 1 van de gemeenteraad dd. 21 december 2017 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (16 november 2017)”.

Wij keuren het verslag goed maar bij de mondelinge vraag van Schepen Imbrechts vroegen wij naar de brief/brieven ontvangen door het schepencollege. Die zouden ons bezorgd worden maar wij hebben die nog niet ontvangen.

Tussenkomst bij punt 3 van de gemeenteraad dd. 21 december 2017 “Vaststelling opheffing van de toelage voor de navelstrengbloedbank”.

De toekenning van de toelage ten gunste van “Sophea vzw” moet zijn “Sofhea vzw” wat staat voor “Sociaal Fonds voor Hematologische Aandoeningen of bloedziekten”.

Tussenkomst bij punt 4 van de gemeenteraad dd. 21 december 2017 “Vaststelling budgetwijziging 2017/1 van de gemeente Kampenhout”.

Wij konden onze vragen stellen tijdens de financiële commissie. Ik vroeg daar naar de reden van de forse budgetstijging voor het seniorenfeest. Het voorziene budget bedroeg € 2.316, de wijziging € 2.700 hetgeen neerkomt op een totaal van € 5.016. Dit is meer dan het dubbel. Men zou dit opzoeken. Is hier al een antwoord op?

Tussenkomst bij punt 5 van de gemeenteraad dd. 21 december 2017 “Vaststelling aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2021 van de gemeente Kampenhout”.

We willen hier één punt vermelden: het bijkomend budget van € 15.000 voor de webstek “Kleur mee de toekomst” vinden wij zwaar overdreven.

Tussenkomst bij punt 11 van de gemeenteraad dd. 21 december 2017 “Goedkeuring gemeentelijk reglement inzake bouwen van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen die als voorwaarde of last werden opgenomen in een omgevingsvergunning en niet gelegen zijn in individueel te optimaliseren buitengebied”.

Indien er niet met clusters wordt gewerkt keuren wij dit goed.

Mondelinge vragen gesteld tijdens de gemeenteraad dd. 21 december 2017.

 

  1. Wij lezen in de notulen van het Schepencollege dd. 5/12/2017 punt 19 dat er een woning wordt gesloopt op de Ferdinand Verstraetenlaan nr. 50. Werd hiervoor een sloopvergunning afgeleverd? Waar vinden wij dit terug?
  2. Inwoners van Berg stellen zich vragen bij de, volgens hen, vreemde gang van bepaalde zaken. Wijzelf hebben ook bepaalde bedenkingen. Eén voorbeeld: op 5 december liep er een verkavelingsaanvraag af voor 5 bouwloten aan de Kosterweg centrum Berg. Volgens ons, tenzij we er over gekeken hebben, is die aanvraag nooit op het Schepencollege geweest. Klopt dat en zo wij ons vergissen in welke notulen vinden we dit terug?

    Hoe kan men van een “verkavelingswijziging” spreken als er geen verkaveling is?

 

 

Marleen Fannes

Sint Servaesstraat 209

1910 Kampenhout

0496 557336

marleen.fannes@kampenhout.be