Hierbij de tussenkomsten van ons raadslid Marleen Fannes in de Kampenhoutse gemeenteraad. Helemaal onderaan dit bericht twee sfeerbeeldjes van de afgelopen jaarmarktstand.

Tussenkomst bij punt 1 van de gemeenteraad dd. 17 mei 2018 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (19 april 2018)”.

Bij de goedkeuring van vorige notulen (punt 1) staat mijn tussenkomst vermeld maar ze is niet duidelijk. Ik zei dat men ofwel moest spreken over “policy wachtwoorden” ofwel “wachtwoordenbeleid”. Geen dubbel gebruik zoals in de notulen waar men spreekt over “policy wachtwoordenbeleid”.

Bij punt 9 betreffende de goedkeuring aanvraag tot planologisch attest onder voorwaarden van een landbouwbedrijf vermelde ik dat het bedrijf geen ondernemingsnummer meer heeft sinds 1 april 2015. De burgemeester beloofde dat dit ging nagekeken worden. Is dat intussen gebeurd?

Tussenkomst bij punt 5 van de gemeenteraad dd. 17 mei 2018 “Vaststelling reglement vast camera toezicht”.

Wij deden dit voorstel reeds vorige legislatuur en kunnen ons dus zeker akkoord verklaren. Als blijkt dat dit een positief effect heeft dan hopen wij zelfs dat er op nog meer kritieke plaatsen camera’s komen.

Tussenkomst bij punt 6 van de gemeenteraad dd. 17 mei 2018 “Vaststelling onderhandse verkoop aan aanpaler van een perceeltje weg aan de Ter Bronnenlaan – onttrekking aan het openbaar domein”.

Om te beginnen bestaat dit perceel niet volgens het kadasterplan. Het hoogste nummer dat we daar tegenkomen is 714 en hier lezen we 717. Laten we aannemen dat de overheid achter zit.

Meestal gaat een eigendom van privé naar openbaar domein. Dat dit ook in de omgekeerde zin gebeurd daar hebben we zeker niets op tegen maar dit moet dan wel aan een correcte prijs. We lezen “Gelet op de aanvraag van de aanpalende eigenaar om dit perceeltje aan te kopen zodat de verkaveling uitvoerbaar wordt”.

Dat betekent dat het hier over bouwgrond gaat. De door de schatter bepaalde prijs bedraagt zo’n € 80,00/m² daar waar bouwgrond in Kampenhout gemakkelijk € 250,00/m² haalt. Dit is dus 30% van de gangbare prijs.