Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de tweetalige propaganda die de SP.A maakt in haar laatste huis-aan-huis-krantje. Kandidaat Bernard Hasoppe maakt er in de twee talen (FR / NL) reclame voor de Landense socialisten.
Mogen wij de SP.A er op attent maken dat Landen al sinds 1963 niet meer in de provincie Luik ligt, maar in Vlaanderen? Dat er in Landen géén faciliteiten bestaan? En dat anderstalige inwoners geacht worden zich aan het Nederlandstalig karakter van onze gemeente aan te passen?

Franstaligen worden dus verondersteld een inspanning te doen om Nederlands te leren als ze hier komen wonen. Het is dus absoluut niet nodig hen aan te srpeken in het Frans, wat neerkomt op faciliteiten! Wat de SP.A nu doet, is de verfransing van onze gemeente organiseren. Alsof het al niet erg genoeg gesteld is in Vlaams-Brabant… De socialisten verkopen het Vlaams karakter van onze gemeente voor wat stemmengewin.

De tweetalige tekst in de SP.A-folder is dan ook een regelrecht schandaal! Het Vlaams Belang verwerpt deze bedenkelijke ‘stunt’ ten stelligste.

Anita Uyttebroek
VB Landen
2de plaats gemeenteraad
Lijsttrtekker provincie