Het Vlaams Belang Zaventem stelt met ongenoegen vast dat de gemeente minder en minder rekening en toezicht houdt met en op de wettelijk bepaalde eentaligheid van de verkeersborden in de gemeente. Meer zelfs, dat de gemeente zelf tweetalige borden aanbrengt. Dit is o.a. het geval aan de Jules Sellekaertstraat (foto 1), de Mechelsesteenweg (foto 2) en op de hoek Mechelsesteenweg-Dorp (foto 3) te Sterrebeek waar die borden sinds weken staan. Maar ook in de J.F. Kennedylaan (foto 4) en op de Leuvensesteenweg (foto 5) vinden we tweetalige borden “omleiding-déviation”. In sommige gevallen wordt de Franse tekst met tape overplakt zodat enkel de slecht Nederlandse aanwijzing “omleiding” (= germanisme, moet wegomlegging zijn) overblijft. De tape wordt in veel gevallen door Franstaligen verwijderd zodat het bord terug “tweetalig” wordt.

Het Vlaams Belang vraagt de schepen van “Vlaams karakter en taalbeleid” een rondgang te maken in het gemeentelijk magazijn en alle tweetalige borden definitief naar de schroothoop te verwijzen. Bij aanbestedingen moet duidelijk vermeld worden dat de firma’s bij het uitvoeren van werken het eentalig statuut van de gemeente moeten respecteren. Recente cijfers tonen aan dat de verfransing voortschrijdt in de gemeente. We gaan toch niet meehelpen aan onze eigen achteruitgang?

Ludo Monballiu,
0468/22.49.47

Foto 1:

IMG_0168

Foto 2:

IMG_0169

Foto 3:

IMG_0172

Foto 4:

IMG_0577

Foto 5:

IMG_0579