Vlaams Belang gemeenteraadslid Marcel Steeman is erg verontwaardigd omdat bij de uitnodiging van de komende gemeenteraad een tweetalige uitnodiging stak voor de opening van Roosdaal Palace.

Volgens hem is het onbegrijpelijk dat een Vlaamse gemeente die (volgens het gemeentebestuur) er alles aan doet om het Vlaams karakter in de gemeente te bewaren tweetalige reclame tussen officiële documenten steekt.

Nochtans liet onze burgemeester zich tijdens het vragenuurtje van vorige gemeenteraad erg sceptisch uit over de inplanting van Roosdaal Palace binnen het Belleheide center, mede door de webstek www.roosdaalpalace.com die naast het Turks en Frans ook opgemaakt was in zeer gebrekkig (bijna onleesbaar) Nederlands. Op deze site stond te lezen dat het de bedoeling is om Turken uit Brussel een stijlvol huwelijksfeest aan te bieden “in het mooie Pajottenland vlak bij Brussel”. Ondertussen is deze website aangepast.

Volgens Raadslid Marcel Steeman is het de eerste maal dat er een uitnodiging voor een activiteit van een handelaar bij de agenda van een gemeenteraad zit. Vlaams Belang heeft zeker geen probleem dat het gemeentebestuur wat reclame maakt voor de plaatselijke middenstand, integendeel, maar het moet dan voor alle zelfstandigen zijn en niet enkel voor Brusselaars van Turkse origine onder het mom van een (multi)cultureel project.

De Roosdaalse afdeling van het Vlaams Belang vreest dan ook dat ‘de trouwzaal’ slechts het begin is van een Islamitisch centrum, temeer de gemeente zelf plannen heeft om in het centrum van Pamel een mega sportcomplex neer te poten.