Hierbij een tussenkomst op de afgelopen Halse gemeenteraad met betrekking tot het aanvragen van poetshulp via het OCMW.

André Gorgon: “Via ons lokaal dienstbetoon kreeg ik een vraag van een oudere Halse dame. Ze contacteerde telefonisch het OCMW Halle met de aanvraag om een poetshulp.

De mevrouw van OCMW stond haar vriendelijk te woord maar verwees haar door naar een privé-poetshulpdienst.

Toen ik persoonlijk navraag deed bij OCMW Halle bleek dat het lokale OCMW de aanvragen voor poetshulp (voor bejaarden of andere hulpbehoevende personen) niet kan voldoen. Er is een “wachtlijst” maar daar worden zelfs geen nieuwe aanvragen meer aan toegevoegd wegens hopeloze achterstand. Ik heb hiervan een officieel antwoord van de bevoegde OCMW ambtenaar (trouwens heel behulpzaam) …. De aanvragers worden doorverwezen naar privé dienstencheques firma’s.

 Uit navraag in andere steden blijkt dat dit geen lokaal problem is. Eén van de redenen zou het grote absenteïsme bij het poetspersoneel zijn, waardoor de effectieve inzettingsgraad vrij laag ligt. Ook is een deel van het poetspersoneel niet echt gemotiveerd en/of ziet dit als een tijdelijke job tot er iets “beter” uit de bus komt. Echter de voornaamste reden licht blijkbaar in het statuut van het poetspersoneel, waardoor de loonkost beduidend hoger ligt dan de loonkost voor privébedrijven en er daardoor geen nieuwe mensen worden aangeworven.

Dit resulteert dat in deze intercommunale eveneens mensen worden doorverwezen naar de privé bedrijven (met gebruik van dienstencheques). Er bestaan zelfs plannen in sommige steden om deze dienst geleidelijk af te schaffen.

 Mijn  vraagstelling is :

  • Is het OCMW Halle zinnens de poetsdienst af te schaffen?
  • Hoe groot is het absenteïsme bij het poetspersoneel, en heeft dit absenteïsme een significante invloed op de dienstverlening.
  • Kan het OCMW aan de bejaarden en hulpbehoevenden die nu doorverwezen worden naar privé bedrijven geen extra tegemoetkoming geven om alsnog de kost te drukken.”

ANTWOORD

Volgens het antwoord van de bevoegde schepen (SPA) WAS er inderdaad een achterstand, grotendeels te wijten aan het feit dat het moeilijk is om in Halle Nederlandstalig personeel te vinden (?), verder ook grotendeels de fout van de corona (de coronaparaplu dient voor alles). Ondertussen zou de achterstand “grotendeels” weggewerkt zijn en enkel nog “een paar” vacatures openstaan. 

Vlaams Belang Halle blijft dit opvolgen!