Tussenkomst bij punt 1 van de gemeenteraad dd. 20 oktober 2016 “Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (15 september)”.

• Bij de goedkeuring van het verslag van vorige zitting dd. 15 september 2016 vroeg ik naar het antwoord op mijn eerste mondelinge vraag gesteld tijdens de gemeenteraad van juni. Tot op heden heb ik nog steeds geen antwoord ontvangen. Het antwoord is onderweg.
• Volgens het verslag van vorige zitting zou mijn eerste mondelinge vraag ook door G. De Vroe gesteld zijn met identiek dezelfde woorden hetgeen mij sterk zou verwonderen. We zullen dit rechtzetten.

Tussenkomst bij punt 3 van de gemeenteraad dd. 20 oktober 2016 “Vaststelling algemeen reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen”.

Wij betreuren de chronologische volgorde van informatie aan gemeenteraadsleden. Eerst ontvangen wij het agenda van de gemeenteraad met alle documenten. Daarna volgt een infovergadering en worden we uitvoering geïnformeerd maar enige vorm van inspraak is niet meer mogelijk. Bovendien stond het al te lezen in de Streekkrant vóór het plaatsvinden van die vergadering en vóór de goedkeuring door deze gemeenteraad.

Tussenkomst bij punt 5 van de gemeenteraad dd. 20 oktober 2016 “Vaststelling retributie voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen”.

Wij lezen onder Artikel 1.1:
“Worden als inwoners van de gemeente aanzien:
a. De personen die op datum van overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.”

Betekent dit dat een aan Kampenhout toegewezen asielzoeker, als die komt te overlijden nadat hij hier bijvoorbeeld twee dagen is, hetzelfde gunsttarief betaalt als iemand die zijn hele leven in Kampenhout gewoond heeft?
Ja, dat klopt. Het zijn dan ook inwoners.