Uit de gemeenteraad van Kampenhout

Tussenkomst bij punt 4 van de gemeenteraad dd. 17 november 2016 “Goedkeuring aankoop ‘boerderij’ van het OCMW-Kampenhout”.

Tijdens de gemeenteraad van mei hebben wij ons akkoord verklaard met de “Principiële goedkeuring voorstel aankoop boerderij van het OCMW Kampenhout”.

Wij staan nog steeds achter de gedachte van renovatie en behoud van ons patrimonium.

Er was toen echter sprake van een symbolische euro en dat blijkt nu definitief gewijzigd in 330.000 euro. Een groot verschil.

Laat ons dan nog stellen dat OCMW en gemeente toch één geheel moeten worden en dat het eigenlijk gewoon een transfer is.

We lezen dat het OCMW geen geld heeft voor de renovatie van de boerderij dus moet de gemeente die maar kopen van het OCMW en renoveren.

Intussen betalen de inwoners en de bedrijven steeds hogere belastingen.

En wat doet het OCMW nu met dat gekregen geld? Daar wij geen OCMW-raadslid meer hebben zijn we minder op de hoogte van het reilen en zeilen binnen dat OCMW.

We lezen wel dat het OCMW het kinderdagverblijf volledig gaat renoveren en ombouwen tot woongelegenheid voor 15 asielzoekers.

Verdere vragen hebben wij hierover niet.

Tussenkomst bij punt 7 van de gemeenteraad dd. 17 november 2016 “Goedkeuring aanvullend reglement op het wegverkeer houdende het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Kerkstraat, Gemeentehuisstraat en Frederik Wouterslaan”.

Wij hebben enkel een opmerking bij het gedeelte Brouwerijstraat. Zoals u zelf zegt is het eenrichtingsverkeer hier vooral bedoeld voor de school. Daar een school bijna 1 dag op 2 gesloten is vinden wij dat het met de huidige elektronica moet mogelijk zijn hier het eenrichtingsverkeer aan te passen aan de schooltijden.

Tussenkomst bij punt 10 van de gemeenteraad dd. 17 november 2016 “Goedkeuring aanvullend reglement op het wegverkeer houdende voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen in de Hutstraat”.

Onze vertegenwoordiger in de verkeerscommissie is momenteel gehospitaliseerd en heeft mij slechts kortstondig verslag kunnen uitbrengen. Hij had een vraag betreffende de fietsers die de rijbaan op moeten.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...