Door de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) lijkt de realisatie van het mega-winkelcentrum Uplace angstwekkend nabij.

De mobiliteitsvoorwaarden die in de vorm van een clausule aan de ruimtelijke plannen werden toegevoegd zullen geen soelaas bieden. De mogelijke komst van een GEN-station en een hoogfrequente busverbinding zijn in het licht van de komst van nog andere shoppingcentra een druppel op een oververhitte plaat.

Zo opent het nieuwe shoppingcenter Docks Bruxsel met een oppervlakte van 56.000 vierkante meter aan de Van Praetbrug op 20 oktober 2016 haar deuren. Tegelijkertijd is er ook de geplande komst van het Neo-project met een enorm congrescentrum op de Heizelvlakte en blijft er ook het aangekondigde Eurostadion van Ghelamco. N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts moet zich goed realiseren dat hij, bij een definitief groen licht voor Uplace beginvolgend jaar, in zijn eigen achtertuin zelf de stilstand organiseert.

Al even treffend is de bijna structureel geworden halfslachtige houding van de CD&V die nu rekent op een negatief advies van de Raad van State om het project alsnog te kunnen tegenhouden. De Raad van State moet voor de CD&V de hete kastanjes uit het vuur halen omdat de partij, net als Open VLD, in de Vlaamse Regering zelf niet de moed van haar overtuiging heeft om de komst van Uplace definitief te verhinderen.

De Vlaamse Regering schijnt zich bovendien niet te bekommeren om het dreigende verlies aan jobs in de handelscentra van onder meer Vilvoorde, Mechelen en Leuven. De opstelling van de Vlaamse Regering inzake Uplace gaat hiermee lijnrecht in tegen haar eigen regeerakkoord, waarin men met veel bravoure aankondigde om inzake handelsvestigingsbeleid fors in te zetten op kernversterking. Niet dus.

Bovendien zal Uplace niet alleen de doodsteek betekenen voor talloze lokale middenstanders. Ook het groene en Vlaamse karakter van de noordrand rond Brussel krijgt met deze beslissing het nekschot toegediend.

Chris Janssens
Fractievoorzitter Vlaams Belang

Philip Claeys
Ondervoorzitter Vlaams Belang