De kogel is door de Machelse kerk. Ondanks het negatief advies van de Vlaamse milieuadministratie en de provincie Vlaams-Brabant, leverde minister Schauvliege (CD&V) in beroep de milieuvergunning dan toch af aan het megaproject Uplace. Dat hiermee de middenstand en het groene en Nederlandstalige karakter van de Noordrand zware klappen krijgt, blijkt niet langer een probleem voor de CD&V-minister. Eerder liet ze uitschijnen dat de vergunning “er naar alle waarschijnlijkheid” niet zou komen. “Uplace komt er nooit” zei een voorname CD&V-er vorige week nog (De Tijd, 25 mei).

Ongeloofwaardig

Het Vlaams Belang heeft zich bij monde van senator Bart Laeremans en Vlaams fractievoorzitter Joris Van Hauthem als voorvechters van de Vlaamse Rand steeds verzet tegen de komst van Uplace. Daarenboven is het een verbijsterend toonbeeld van politieke ongeloofwaardigheid. Enerzijds pakt Minister Schauvliege in de pers voortdurend uit met verklaringen over het aanscherpen van de milieudoelstellingen van de Vlaamse Regering, maar anderzijds laat ze toe dat de luchtvervuiling in de Noordrand fors zal worden verhoogd.

Met deze beslissing zal tevens het verkeersinfarct, dat nu al bestaat rond het viaduct van Vilvoorde, nog toenemen. Dat was trouwens de reden waarom het provinciebestuur in beroep was gegaan tegen het toekennen van een bouwvergunning voor het project.

De komst van Uplace betekent ook het nekschot voor de middenstandsactiviteiten van Vilvoorde, Mechelen en Leuven. Het Vlaams Belang steunt de stappen die UNIZO bij de Raad van State onderneemt dan ook ten volle.

Begrafenis

Bovenal werkt de Vlaamse Regering met het Uplace-project de verstedelijking en de verBrusseling in de hand. De komst van Uplace zal zorgen voor een internationalisering en dus onvermijdelijk ook een verfransing van het handelsleven in Vlaams-Brabant. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de N-VA dit project door dik en dun is blijven verdedigen. Als de eerste spade in de grond wordt gestoken, kan meteen hun politieke geloofwaardigheid mee begraven worden.