Het Vlaams Belang is niet te spreken over de wilde en absurde ideeën van VLD-Kamerlid Luk Van Biesen over fusies van faciliteitengemeenten, zelfs met gemeenten zonder taalfaciliteiten.

Van Biesen zou best zo hard mogelijk zwijgen over het statuut van de zes faciliteitengemeenten, vermits hijzelf een zeer grote verantwoordelijkheid draagt inzake de opname van ‘de Zes’ in de groot-Brusselse kieskring én inzake de creatie van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.

Blijkbaar wil het VLD-kamerlid nog verder uitmunten in zijn rol als slippendrager van de Franstalige partijen, want zijn nieuwe voorstellen zouden alleen maar in hun kaart spelen. Zowel een fusie onderling als een fusie met gemeenten zonder faciliteiten zou op termijn hun machtsbasis drastisch kunnen vergroten.

Wie de demografische situatie in gemeenten als Zaventem en Beersel kent, moet beseffen welke gevaren aan zo’n fusieoperatie verbonden zijn. Minder dan de helft van de geboorten in Beersel vindt vandaag nog plaats in Nederlandstalige gezinnen. In Zaventem is dit zelfs minder dan een derde. Veel van deze anderstalige kiezers stemmen vandaag voor Nederlandstalige lijsten omdat ze op die manier een ‘nuttige’ stem uitbrengen. Na een fusie met de naburige faciliteitengemeenten kan deze situatie helemaal omslaan en dreigt zowel Zaventem als Beersel een Franstalig bestuur te krijgen. Dankzij het idiote plan van Van Biesen.

Wil Van Biesen overigens dat zowel Zaventem als Beersel op hun beurt worden toegevoegd aan de groot-Brusselse kieskring? Dat hij het dan openlijk zegt!

Bart Laeremans
Senator