Het Vlaams Belang vernam dat vandaag topoverleg wordt gehouden door de verschillende instanties die te maken hebben met de eventuele inplanting van het nieuwe nationale voetbalstadion op Parking C. Concreet overleggen vandaag het Brussels en het Vlaams Gewest en de gemeentebesturen van de stad Brussel en van Grimbergen op het kabinet van Brussels minister-president Vervoort. Het is de allereerste keer dat dit overleg plaatsvindt, ruim drie maand nadat de Brusselse gewestregering eenzijdig had beslist om het nieuwe stadion in Grimbergen neer te poten.

Ook vernamen we dat er in dit dossier zeer snel knopen moeten doorgehakt worden: om in aanmerking te komen als locatie voor het Europees Voetbalkampioenschap van 2020 moet ten laatste op 12 september een principiële beslissing worden meegedeeld aan de UEFA en uiterlijk in april 2014 moet er een kant en klaar dossier worden ingediend, met gebetonneerde bouwgaranties.

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse regering op om het gezond verstand te laten zegevieren in dit dossier. De organisatie van ‘ocharme’ twee of drie voetbalmatchen in 2020 (het EK wordt dan gespreid over een reeks hoofdsteden) rechtvaardigt niet dat zo’n belangrijke en tegelijk ook absurde beslissing overhaast wordt genomen.

In zulke korte tijdsspanne is het objectief onhaalbaar om een ernstig milieu-effectrapport en een grondige verkeersstudie te maken, een bouwdossier klaar te stomen én een nieuw GRUP op te stellen dat de huidige toegelaten 5 hectare stadsrecreatie zou verdrievoudigen naar 15 hectare. Dit is wettelijk volkomen onmogelijk en zou leiden tot een cascade succesvolle vernietigingsprocedures bij de Raad van State.

Bovendien blijven wij erbij dat de bouw van een internationaal commercieel megacomplex in de Vlaamse Rand, dat onvermijdelijk een meertalige uitstraling zal hebben, het Nederlandstalig karakter van onze streek ernstig zal ondermijnen.

Het was de Brusselse regering zelf die ruim vijf jaar geleden een studie bestelde waaruit bleek dat de site van Schaarbeek-Vorming een veel beter alternatief is. Deze site heeft het grote voordeel dat ze vanuit het hele land met de trein bereikbaar is en bijgevolg geen bijkomende belasting zal veroorzaken in de nu reeds verzadigde noordrandgemeenten. Het enige nadeel is dat de realisatie van een stadion op deze site waarschijnlijk wat meer tijd zal nodig hebben.

Het Vlaams Belang verkiest in ieder geval een duurzame oplossing die én in het voordeel is van Brussel én in het voordeel van de noordrandgemeenten boven een overhaaste beslissing die alleen maar geïnspireerd is door de prestigedrang van enkele tweederangspolitici.

Bart Laeremans
Senator

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement