Deze avond heeft de Aarschotse gemeenteraad een dadingsovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Aarschot enerzijds en de heer Marc Van Damme anderzijds en dit in het kader van het dossier van de trage wegen.
Beide partijen zijn overeen gekomen dat de stad Aarschot het bedrag van 1.600.000 euro zal betalen aan de heer Van Damme.

Hiermee komt dan een (voorlopig) einde aan een dossier dat bol staat van slecht en nalatig bestuur en dit sinds 2007. Vanuit Vlaams Belang hebben wij ons onthouden bij deze stemming. Enerzijds gaat de stad Aarschot mogen blij zijn dat ze met dit bedrag de dans ontspringen, anderzijds komt deze 1.600.000 euro te recht op het hoofd van elke Aarschottenaar, hoofdelijk 60 euro per inwoner.

In 2018 heeft Vlaams Belang al gewaarschuwd dat dit bedrag ons boven het hoofd hing, maar dat werd toen weggelachen door toenmalig bevoegd schepen Gwendolyn Rutten. Echter, zoals in veel dossiers was het Vlaams Belang klokkeluider en hebben wij spijtig genoeg gelijk gekregen.

De politieke verantwoordelijkheid in dit dossier is verpletterend en kan volledig op het conto geschreven worden van de voorbije besturen: het volgen van de verkeerde procedures, het niet of laattijdig indienen van bepaalde bewijsstukken, en vooral hopen dat de aanklager het zou beu worden.

‘Gewoon Doen’ is vooral ‘Niets doen’ of ‘Slecht doen’ gebleken.

Nico Creces
Hannelore Castelein

Voor meer info:
0495/514369

In HLN: Een slordige 1,6 miljoen euro. Die krijgt buurtwegactivist Marc Van Damme van de stad Aarschot. Op één voorwaarde: dat hij stopt met het ene proces na het andere aan te spannen. Van Damme verwijt het stadsbestuur dat er onvoldoende gedaan wordt om voetwegen te onderhouden. Door nu een dading goed te keuren, hoopt de stad een einde te maken aan zijn acties.

De naam Marc Van Damme bezorgt de burgemeesters in Vlaams-Brabant koude rillingen. De man heeft er zijn levenswerk van gemaakt om gemeentebesturen die hun trage wegen of voetwegen slecht onderhouden, waardoor ze ontoegankelijk zijn, een proces aan te doen. In een aantal gemeenten is hem dat niet gelukt. In Aarschot wel. En hoe. Een rechter gaf hem gelijk, en sprak zware dwangsommen uit. De teller staat momenteel op 1,3 miljoen euro. Door de stad aan hem te betalen.

Om verdere claims en boetes te stoppen, keurde de gemeenteraad gisteravond een dadingsovereenkomst goed. Van Damme krijgt zo maar eventjes 1.650.000 euro belastinggeld om de procedures te stoppen. “We zijn wel in beroep gegaan, maar dat werkt niet opschortend”, zegt een lid van het schepencollege. De stad betaalt dus een smak geld om de lijdensweg te stoppen. Een bedrag dat volgens het schepencollege al twee jaar ingeschreven stond op de begroting, maar waarmee het uiteraard andere, nuttigere zaken kon doen.

Dat hij door iedereen als een boeman wordt gezien, begrijpt Van Damme zelf niet. “Het kan toch niet dat illegale toestanden, zoals het niet openstellen en onderhouden van dergelijke openbare wegen, voor een rechtbank afgedwongen moet worden? Dit bedrag was niet zo hoog geweest had iedereen zijn werk gedaan”, zegt hij.

“Slecht bestuur”

De eerste klachten van Marc Van Damme dateren van 2007. In 2011 begon hij te procederen, omdat hij geen gehoor kreeg op zijn klachten. In een eerste vonnis ging het over 56 voetwegen die volgens hem niet in orde waren, nadien zijn er nog enkele vonnissen geweest door de beslagrechter. Ondertussen werd wel werk gemaakt van het weer openstellen en onderhouden van trage wegen. Maar telkens wanneer een deadline niet werd gehaald, moest betaald worden: 50 tot 200 euro per dag.

“Een bewijs van slecht bestuur”, volgens Vlaams Belang. “Het Aarschotse bestuur heeft het dossier nooit ernstig genomen”, vindt Groen. “Aarschot bleef halsstarrig vasthouden aan het grote gelijk, en dacht dat het beter was om geld te blijven pompen in rechtszaken en dure advocaten in plaats van geld te pompen in het trage wegennetwerk.”

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) wil niet reageren, maar ze betreurt wel dat het zover is moeten komen. Ze wees er op de gemeenteraad droogjes op dat haar voorganger een minnelijke schikking was voorgesteld, maar dat hij die van tafel had geveegd. Uiteindelijk werd de dading met 16 ja-stemmen en 12 onthoudingen goedgekeurd.

Een adempauze

Toch moet Aarschot er nog niet helemaal gerust in zijn. Van Damme stelt zich nu naar eigen zeggen toegeeflijk op. “Wij als eisers (hij vond intussen een medestander in Rudolphe Deckers, nvdr.) gaan akkoord met 1.650.000 euro. Bovendien zullen we de volgende zes maanden geen boetes invorderen en Aarschot een adempauze gunnen. Worden de trage wegen slecht onderhouden, wordt alles opnieuw geactiveerd.”

Wat Van Damme met het geld van plan is, wilde hij gisteren niet kwijt. Op voorstellen om een deel van het bedrag bijvoorbeeld aan een goed doel te schenken of te spenderen aan natuurbehoud, heeft hij nog niet gereageerd.

In de pers lees je er hier en hier over.