Het Vlaams Belang is bijzonder ontevreden over de “politieke recuperatiepogingen van linkse activisten die nu met het excuus van de coronacrisis” oproepen tot grootschalige regularisaties van illegalen. Eerder vandaag riep Jan De Volder (KU Leuven en Sant’Egidio) op tot zo’n maatregel in een opiniestuk op VRT NWS. “Zo’n crisis als deze is niet het ogenblik om onze verblijfsregels te gaan versoepelen – tijdelijk of niet – het is net het moment om de grenscontroles en uitzettingsregels aan te scherpen”, reageert men echter bij het Vlaams Belang.

Eerder vandaag riep Sant’Egidio op tot het regulariseren van mensen die illegaal verblijven in België. Jan De Volder haalde hierbij redenen aan “vanuit het oogpunt volksgezondheid” en “goed bestuur”, maar de organisatie pleitte al veel vroeger voor het opvangen van illegale migranten. Het Vlaams Belang is echter niet overtuigd door de organisatie, wel integendeel, en noemt de oproep “linkse recuperatie”.

“Nu niet de tijd om de teugels te vieren, integendeel”

“Het is inderdaad zo dat er nu veel groepjes rondzwerven in weerwil van de samenscholingsregels. Daarom heeft onze partij dan ook opgeroepen om nu zoveel mogelijk illegalen op te sporen en ze vast te zetten voor hun versnelde verwijdering”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Er moeten dus net strengere maatregelen komen. Het kan niet dat men – zoals de Dienst Vreemdelingenzaken recent deed – nu ineens grote groepen illegalen vrijlaat. Er moeten tijdens deze crisis net meer illegalen vastgezet worden in afwachting van hun uitzetting, want regularisaties zijn niet alleen het eenvoudigweg uitdelen van papieren, maar ook brede en grote inspanningen rond integratie, arbeidsactivering, taall essen en dergelijke meer. Ons land staat al meer dan genoeg onder druk.”

“En in tegenstelling tot wat De Volder zegt is het nu net het uitgelezen moment – nu er eindelijk eens grenscontroles zijn en er minder fluctuatie in aantallen illegalen is – om zoveel mogelijk illegalen op te sporen”, zo draagt ook Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) bij. “Zo brengen we eindelijk eens in kaart wie hier wel en wie hier niet hoort te zijn.”

Jonas Naeyaert, Persverantwoordelijke

Vlaams Belang Brussel wil zoveel mogelijk illegalen in gesloten opvang stoppen

Terwijl in het ganse land alle coronamaatregelen door de politie strikt worden gecontroleerd en vele mensen binnen moeten blijven, is de situatie rond illegalen volgens het Vlaams Belang zeer onduidelijk en worden de verantwoordelijkheden heen en weer geschoven tussen Brussels gewest en federale regering. De partij eist daarom dat de federale overheid zo maximaal mogelijk gesloten opvang voor alle gekende en intercepteerbare il legalen organiseert. 

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van minister van Migratie Maggie De Block (Open Vld) haar gesloten centra voor illegalen grotendeels leeggemaakt en zelfs illegalen in Brussel gedumpt. In de Brusselse Noordwijk hangen zij op straat rond waar de politie dikwijls moet tussenkomen om het samenscholingsverbod te doen naleven. 

De Brusselse regering liet tevens weten dat zij de rekening betaalt van twee hotels waar deze illegalen terecht kunnen. Een organisatie staat in voor de exploitatie. Elke nacht wordt er zo’n 25 euro per persoon uitgetrokken. In totaal gaat het over 220 beschikbare plaatsen. Deze regeling komt bovenop de 350 plaatsen voorzien voor illegalen in het centrum Porte d’Ulysse in Haren.

“Nu is het net de tijd om het probleem van de illegalen aan te pakken”

Het Vlaams Belang ziet deze situatie met “lede ogen aan” en eist van de federale overheid dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. “Migratieminister Maggie De Block (Open Vld) en haar DVZ moeten deze centra overnemen“, stelt senator Bob De Brabandere, voorzitter van het Brusselse Vlaams Belang. “Op het ogenblik dat  alle mogelijke middelen worden ingezet, overal controles worden gehouden en de grenzen streng worden gecontroleerd, is het mogelijk het probleem van de illegalen eindelijk efficiënt aan te pakken door hen zoveel mogelijk op te sporen, te registreren en op te vangen tot zij kunnen teruggebracht worden naar eigen land.”

Net als voor de asielcentra van Fedasil pleit het Vlaams Belang voor een striktere afscherming van deze opvangcentra voor illegalen. “De noodopvang betaald door het gewest is geen duurzame oplossing”, vindt ook Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Hij vraagt om consequente maatregelen. “Op een ogenblik waar woonzorgcentra afgesloten worden en mensen enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen mogen doen, is het onbegrijpelijk dat dit niet geldt voor illegalen en asielzoekers. De tijdelijke opvangcentra dienen dan ook te worden omgevormd tot gesloten opvangcentra onder federale controle.”

Joris De Vriendt, Fractiesecretaris