Vlabel kondigt op zijn website de indiening van een ontwerp van decreet aan dat de gemeenten “uitzonderlijk” de mogelijkheid zal geven om de tarieven van hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) voor het aanslagjaar 2020 aan te passen. Bedoeling is dat de gemeenten op die manier hun steentje kunnen bijdragen om “de gevolgen van de coronacrisis te helpen milderen”. Concreet zullen de gemeenten hun oorspronkelijke besluiten tot vaststelling van de opcentiemen kunnen intrekken om deze “uiterlijk op 20 mei” te vervangen door een nieuw besluit. Dat besluit moet dan “uiterlijk op 31 mei” aan Vlabel worden meegedeeld.

Het Vlaams Belang Tremelo-Baal is van oordeel dat het College van Burgemeester en Schepenen deze mogelijkheid dient aan te grijpen om in onze gemeente een eenmalige vermindering van de opcentiemen op de OV door te voeren”, zo stelt fractievoorzitter Alain Verschaeren. “Heel wat inwoners van onze gemeente zien zich door de corona-pandemie geconfronteerd met een stevig inkomensverlies. Een vermindering van de opcentiemen zou hen alvast weer wat extra financiële ademruimte kunnen geven.”