De zittingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en zijn dat in de praktijk ook overwegend. Dit betekent dat het publiek de zitting kan bijwonen. Een heel beperkt deel van onze inwoners doet dat. Het ligt voor de meesten nu eenmaal niet voor de hand maandelijks daarvoor een vaste avond vrij te maken. Dit betekent niet dat de andere inwoners geen interesse zouden hebben in de lokale besluitvorming. Het participatieve programma ‘ De Vragende Partij’ dat de VRT maakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 toonde die interesse aan en bracht de vraag naar voor om de gemeenteraden voortaan ‘live’ uit te zenden. Die vraag kreeg veel bijval vanuit heel wat gemeenten. Het is alleszins een manier om het gemeentelijke politieke gebeuren dichter bij de inwoners te brengen.

Omwille van de ontegensprekelijke meerwaarde van het rechtstreeks uitzenden van de zitting van de gemeenteraad via internet en de beperkte kostprijs ervan, zal gemeenteraadslid Alain Verschaeren nu donderdag op de gemeenteraad vragen om het voorstel van Vlaams Belang uit te voeren. Hij hoopt alvast dat de gemeenteraad zijn voorstel zal steunen.

Alain Verschaeren
Gemeenteraadslid