De kans dat hetgeen in de titel van dit stukje staat, de regel wordt voor al wie in de toekomst naar het hoger onderwijs gaat, is weer flink gestegen. In het Vlaams parlement is immers een nieuwe taalregeling voor het hoger onderwijs goedgekeurd. Die betekent een versoepeling van de huidige regeling die dateert van 2003. Voortaan kan tot bijna 20% van de eerste drie jaren hoger onderwijs (de ‘bachelor’-jaren) in ‘een ander taal’ worden lesgegeven. Dat is uiteraard (en bijna uitsluitend) het Engels. Voor de laatste twee jaren (de ‘master’-jaren) is dat 50%. Maar er zijn ook opleidingen toegelaten die volledig in het Engels zijn. In dat geval moest er tot nu toe binnen dezelfde universiteit een Nederlandstalig equivalent zijn. Dat wordt nu ingeperkt tot ‘binnen de Vlaamse Gemeenschap’. Dat wil zeggen dat een student uit onze regio die een opleiding wil volgen aan de K.U. Leuven (dicht bij huis), de kans loopt om doorverwezen te worden naar pakweg Gent, omdat hij of zij alleen daar de opleiding in het Nederlands kan volgen. Meteen wordt studeren voor heel wat mensen een pak duurder (verplaatsingen, kot,…).

Onbegrijpelijk dat zo een regeling die het Nederlands als academische taal bedreigt en de democratisering van ons onderwijs op de helling zet, werd goedgekeurd door alle partijen, behalve het Vlaams Belang. Dus ook door de ‘Vlaams-nationale’ N-VA, of door de socialisten die beweren de kleine man te vertegenwoordigen.

Onze geschiedenis is er één van strijd om in onze eigen moedertaal tot op het hoogste niveau onderwijs te krijgen. Het is bijna een wonder dat dat ons gelukt is, en niet eens zo lang geleden. Die emancipatie wordt nu meer dan ooit op de helling gezet. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons daar rekenschap van eisen. Het Vlaams Belang kan alvast zeggen dat het zijn plicht heeft gedaan!

Wim Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger
Lid Commissie Onderwijs