1 op 4 leerlingen gemeenteschool Lot volgt islamles

Uit cijfers waarop de lokale Vlaams Belang-afdeling de hand kon leggen, blijkt dat de  Lotse gemeenteschool Blokbos in razendsnel tempo islamiseert. Het aantal leerlingen dat afgelopen schooljaar koos voor islamitische godsdienst als levensbeschouwelijk keuzevak is op acht jaar tijd verdriedubbeld. Maar ook in de gemeenteschool van Huizingen verspreidt de religie van Allah zich razendsnel.

Waar in het schooljaar 2008-2009 gemeenteschool Blokbos 21 leerlingen islamitische lessen volgden, waren er dat afgelopen schooljaar al 60. Een verdrievoudiging op acht jaar dus. Wetende dat de Lotse lagere school 240 leerlingen telt, betekent dit dat niet minder dan 1 op 4 leerlingen er kiest voor islamonderwijs. “Indien deze trend zich doorzet – en alle demografische indicatoren wijzen daarop – zal de Lotse gemeenteschool binnen het volgend decennium quasi volledig geïslamiseerd zijn, aldus Slootmans.

In de gemeenteschool van Huizingen liggen de cijfers lager, maar is de stijging des te opmerkelijk. Het aantal leerlingen dat Koranles volgt is er gestegen van 0 in 2009 naar 22 vandaag. Ook opvallend: in de gemeenteschool van Dworp en Alsemberg volgt geen enkele leerling islamonderricht. Volgens het Vlaams Belang is dat te wijten aan de Brusselse immigratie-uitwijking die zich vooral in Lot en Huizingen laat voelen. “Dworp en Alsemberg blijven als gevolg van hun residentieler karakter – vooralsnog – gevrijwaard van de immigratietsunami uit de hoofdstad”, klinkt het bij het Vlaams Belang.

De islamkritische partij wijst erop dat ze geenszins de scholen van Lot en Huizingen viseert, maar wel het lakse asiel- en immigratiebeleid waar de scholen de nefaste gevolgen van dragen. Ook houdt de partij een sterk pleidooi voor de afschaffing van het aanbieden van de islamitische godsdienst in ons onderwijs omdat ze indruist tegen een aantal grondwaarden zoals de vrijheid van meningsuiting, democratie, vrouwenrechten en de scheiding van kerk en staat. Hiervoor moet de erkenning op federaal niveau worden ingetrokken. “Maar zolang de scholen niet zelf aan de alarmbel trekken, zal er weinig gebeuren”, aldus lokaal Vlaams Belang-voorzitter Klaas Slootmans. Volgens Slootmans zijn de islamlessen in onze scholen vaak een vorm van gesubsidieerd moslimextremisme. Hij verwijst hierbij onder meer naar een koranleerkracht die afgelopen week in Willebroek werd betrapt op het promoten van haatpredikers. Ook daar klonk vanuit de directie ‘dat men nooit iets van het radicalisme heeft gemerkt.’ (HLN, 1 juli 2016).

Meer info?
Klaas Slootmans
Vlaams Belang Beersel
0479 763 751