Het Vlaams Belang zal zich met hand en tand verzetten en alle nuttige procedures steunen tegen de bouw van het nationale stadion op Parking C en de verhuis van voetbalclub Anderlecht naar Grimbergen. Zulke verhuis is immers noch in het voordeel van Vlaanderen en de Vlaamse Rand, noch in dat van Anderlecht zelf. Het zou volstrekt onbegrijpelijk zijn dat de Vlaamse regering zich in dit platte commerciƫle avontuur laat meesleuren.

De verhuis van de grote, tweetalige topclub Anderlecht naar het eentalige Grimbergen heeft een veel grotere impact op Grimbergen en de Vlaamse Rand dan de loutere bouw van een stadion. Vandaag reeds lijdt Grimbergen heel sterk onder de druk van de internationalisering en ontnederlandsing en moeten er zware inspanningen geleverd worden om het sportgebeuren Nederlandstalig te houden. Met de komst van een tweetalig megabedrijf en de organisatie van talloze meertalige sportwedstijden zal het Nederlandstalig karakter van Grimbergen helemaal onderuit gehaald worden.

Daarnaast zal ook de verkeersdruk op de Noordrand en de Ring enorm toenemen. Het nieuwe stadion zal immers niet te vergelijken zijn met het Boudewijnstadion, nu blijkt dat er twee massaspektakels per week noodzakelijk zullen zijn om het nieuwe complex rendabel te houden. Samen met de komst van drie nieuwe shoppingcentra moet dit leiden tot een situatie van permanente immobiliteit in de hele Noordrand rond Brussel.

De bouw van een megastadion van 15 hectare staat tenslotte helemaal haaks op het gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering in december 2011 na uitgebreide consultaties heeft goedgekeurd voor dit gebied en dat slechts een maximum van 5 hectare stadsrecreatie voorzag. De goedkeuring van een nieuw GRUP zal jaren duren en zal met succes kunnen worden aangevochten bij de Raad van State. De Vlaamse regering moet trouw blijven aan het eigen beleid van kleinschaligheid voor de Vlaamse Rand en mag zich door Brussel niet laten misbruiken als voetveeg.

Het vertrek van de Brusselse topclub uit Anderlecht is tenslotte ook nadelig voor de gemeente Anderlecht zelf, die hierdoor een belangrijk deel van zijn bruisende stadsleven en aantrekkingskracht ziet teloorgaan. Het huidige stadion zal plaats ruimen voor buildings die veel geld moeten opbrengen, maar weinig toegevoegde waarde zullen meebrengen voor Anderlecht.

Het Vlaamse Belang blijft erbij dat de site van Schaarbeek-Vorming een veel beter alternatief is, zoals trouwens gebleken is uit een studie van de Brusselse regering zelf. Deze site heeft het grote voordeel dat ze vanuit het hele land met de trein bereikbaar is en bijgevolg geen bijkomende belasting zal veroorzaken in de nu reeds oververzadigde noordrandgemeenten.

Het Vlaams Belang zal alle nuttige politieke en juridische middelen inschakelen om het gezond verstand in dit dossier te doen zegevieren.

Bart Laeremans
Senator

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement