Afdelingsbestuur bereidt zich voor op 2024

De bestuurshernieuwingen bij het Vlaams Belang doen een frisse wind waaien in Roosdaal. Op de ledenvergadering werd een nieuw bestuur verkozen met een aantal nieuwe gezichten.

Het Vlaams Belang behaalde bij de parlementsverkiezingen in Roosdaal 22 procent, waarmee de Vlaams-nationale partij zich tot tweede partij kroonde van de Pajotse gemeente. Dat uitte zich ook in het aantal kandidaturen voor het nieuwe afdelingsbestuur. Gerard Van Noten, die al een tiental jaar de kar trekt, behoudt alvast de voorzittershamer. Ondervoorzitter wordt de 38-jarige Stijn Bacqué en het secretariaat komt in handen van Shaun Van Noten. Verder wordt Marie-Rose Geldof penningmeester. Andere bestuursleden zijn Steven Van Liedekerke en Diederik Aelbrecht.

Het Roosdaalse afdelingsbestuur is vast van plan definitief door te breken op lokaal niveau. Volgens Vlaams parlementslid Klaas Slootmans, die de doorstart van de afdeling op de rails zette, is Roosdaal een van de gemeenten waar de partij aanzienlijke winstmarge heeft. Naast de sterke uitslagen van de parlementsverkiezingen verwijst Slootmans ook naar de demografische indicatoren die ook in Roosdaal op rood beginnen staan. “Zowat 1 op 5 kinderen die worden geboren komen uit een gezin waar thuis geen Nederlands wordt gesproken. De nefaste verstedelijkingstendensen die we eerder in de 19 randgemeenten zagen, stellen we nu ook vast in het diepere Pajottenland. De verBrusseling en de daarbij horende immigratieproblemen lijken zich via de Ninoofsesteenweg steeds verder te intensifiëren in Roosdaal. Alleen al op het vlak van onderwijskwaliteit, maar ook op het vlak van verenigingsleven en Vlaams karakter zijn de gevolgen uiterst negatief.” Volgens de Vlaams Belanger ligt er dan ook  heel wat werk op de plank. “En wij hebben daar de juiste rescepten voor”, klinkt het.