Kort verslagje uit de provincieraad van vandaag

1) mondelinge vraag die ik u deze voormiddag bezorgde
Volgens de gouverneur heeft LDD de zaken gemanipuleerd: dat 13jarig meisje dat zogenaamd een schoolwerk moest maken belde naar het secretariaat van de gouverneur in de maand juli, dus zeker niet voor school.
Gedeputeerde Olbrechts stelde dat alle scholen het tijdschrift “slim” toegestuurd gekregen hebben en dat daarin de uitnodiging stond om het provinciehuis te bezoeken.
Afgelopen jaar bezochten meer dan 1000 leerlingen het provinciehuis.

Toch blijf ik vinden dat de informatie op de webstek niet meteen geschikt is voor scholieren die iets moeten opzoeken en dat men daar – zeker in deze periode – een aangepaste banner had kunnen plaatsen.

2) Onze motie werd weggestemd door de meerderheidspartijen, Groen! en UF. Alleen Vlaams Belang en N-VA stemden voor. Wel was er een merkwaardige onthouding van de Vlaamse schepen in Rode, Anne Sobrie, die bij haar stemverklaring een amendement voorlas om te vragen dat Rode opnieuw een gordeltrefpunt zou worden zoals voorheen. Uiteraard hadden we dat graag gesteund, maar dan had haar partij dat wel moeten indienen in de raad. Allicht was er daarover geen eensgezindheid in de meerderheid en vreesde CD&V dat er geen wisselmeerderheid haalbaar was.
De deputatie beweert nu dat ze alles in het werk gaan stellen om de gordel te behouden, ook qua naam en karakter, en dat mijn motie dus overbodig was.
Vreemd dat ze daarover dan zelf niet communiceerde met de buitenwereld.
We zijn er helemaal niet van overtuigd dat BLOSO en de Vlaamse regering daar ook zo over denken…

3) We onthielden ons op de aanpassingen van het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk, omdat men op vraag van de gemeente Grimbergen de Zijpstraat uit het netwerk had gehaald en de route had opgeschoven naar de molenstraat. Het klopt natuurlijk dat de meeste fietsers al jaar en dag deze laatste straat gebruiken om naar de scholen in Kapelle-op-den-Bos te trekken, maar het gevolg is nu wel dat de gemeente geen provinciale subsidies meer kan aanvragen voor de aanleg van een fietspad in de Zijpstraat.
Nochtans is een fietspad daar hard nodig, evenals een voetpad, want de zwakke weggebruikers moeten zich daar op die gevaarlijke straat begeven (een belangrijke verbindingsweg tussen Humbeek en Nieuwenrode, waar vaak erg snel gereden wordt)

Op de foto hieronder ziet u dat de voetgangers echt wel verplicht worden om op straat te lopen, aangezien het gras in de bermen meestal te hoog staat (mag maar 2x per jaar gemaaid worden). En verderop staan er behoorlijk wat huizen.
In de Molenstraat (veel rustiger) is er helemaal geen fietspad nodig.

zijpstraat