20.06.2021. Het Seniorenforum Brabant hernam in deze nadagen van de coronacrisis met succes de activiteiten. Er stond een educatieve wandeling door Kampenhout op het programma. Architect Renaat Braem zorgde in 1968 voor ophef met zijn boek “Het lelijkste land ter wereld”. Hij viel er het stedenbouwkundig beleid -of het ontbreken er van- in dit land aan. Er is intussen niet veel veranderd: de lintbebouwing tiert welig, waardevolle gebouwen vallen ten prooi aan het winstbejag van grote promotoren, dorpskernen worden verminkt, de kustlijn wordt verder ontsierd door hoogbouw, een wirwar van banen doorkruist onze gemeenten en vernietigt het gemeentelijk weefsel, groen wordt beton… De perceptie van lelijkste land blijft bestaan. Gelukkig zijn er nog gemeenten die harmonie tussen groen en bebouwing nastreven. Gelukkig zijn er nog natuurgebieden die gekoesterd worden. Wij willen die met onze educatieve wandelingen belichten.

Wij startten de wandeling bij ideaal wandelweer. Langs stille wegen en doorheen graan-, mais-, aardappel- en vroegere witloofvelden bereikten wij het ”Steentjesbos”. Dat bos behoort samen met 3 andere bossen tot “De Groene Vallei”, een aaneengesloten natuurgebied dat een groene long, een oase van rust vormt in de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel. Tijdens de wandeling werden we geconfronteerd met gebeurtenissen uit de 2 wereldoorlogen; we passeerden o.a. een krater van een V1 bom. Ook een “vleug” d.i. een gebouw waar vroeger de postduiven werden gehouden, trok onze aandacht. We sloten af in de “Brouwerij van Campenhout” waar het streekbier “Witlov” artisanaal wordt gebrouwen. We kregen er deskundige uitleg over het brouwproces. Daarna hadden we de gelegenheid het bier op het terras van de binnenkoer te degusteren en na te praten over de wandeling.

Dank aan onze vriend Filip en Marleen, die als inwoners van de gemeente uitstekende gidsen waren.

LM