Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verbaasd over de zeer hoge cijfers van het aantal allochtonen in Vlaanderen, wel integendeel. Al jaren klagen wij immers aan dat de bevolkingscijfers geen ernstig beeld weergeven van de reële situatie, vermits zij zeer zwaar worden scheefgetrokken door de massale nationaliteitsverwervingen.

Zeker wat Vlaams-Brabant betreft, moet men bovendien rekening houden met de grote aanwezigheid van Franstalige inwijkelingen vanuit Brussel. Hierdoor is de ontnederlandsing er nog veel groter dan de cijfers van de Vlaamse regering aangeven.

In juli vorig jaar maakten wij de geboortecijfers bekend van Kind en Gezin tussen 2004 en 2012. Daaruit bleek reeds dat de Nederlandstalige jonge gezinnen op heel wat plaatsen gereduceerd zijn tot een minderheid: in Asse zagen we voor 2012 een daling naar 45 procent Nederlandstalige geboorten, in Dilbeek 42 en in Sint-Pieters-Leeuw nog amper 31,5 procent. In de sterk geïndustrialiseerde gemeenten als Vilvoorde (31) Zaventem (29) en Machelen (28) is de situatie nog dramatischer. Wanneer we de cijfers van sommige verstedelijkte deelgemeenten bekijken, dan is zelfs het naakte voortbestaan van een Nederlandstalige aanwezigheid in het gedrang: 16,6 procent in Strombeek-Bever, 16,5 in Ruisbroek (cijfers 2012) en 12,4 procent in Zellik en 12 procent in Sint-Stevens-Woluwe (cijfers 2010).

Het Vlaams Belang vindt het bijzonder hypocriet dat uitgerekend de socialistische burgemeesters van Vilvoorde en Machelen de Vlaamse regering verwijten “blind en doof te blijven voor de spectaculaire demografische ommezwaai in de Vlaamse Rand.” Hun eigen sp.a is immers niet alleen een belangrijke partner in de Vlaamse regering, bovendien dragen de socialisten met hun ultra-lakse immigratiestandpunten en hun jarenlange, onafgebroken deelname aan het federale beleid de grootste verantwoordelijkheid voor de gigantische instroom van de voorbije 25 jaar.

De waarschuwing van de beide burgemeesters dat “er echt iets moet gebeuren, zoniet gaan we met z’n allen moeten vaststellen dat we de facto een deel van Brussel geworden zijn”, bevestigt wat het Vlaams Belang al jaren zegt, alleen komen de voorstellen van de sp.a’ers (meer centen voor de Vlaamse rand) neer op een beleid van dweilen met de kraan open. Er moet véél meer gebeuren: niet alleen moet er hoogdringend een immigratiestop worden doorgevoerd, bovendien is er in de Vlaamse Rand een massief woonbeleid nodig voor jonge Vlaamse gezinnen. Enkel op die manier kan het evenwicht hersteld worden en wordt het overleven van onze gemeenschap in onze regio op lange termijn verzekerd. De Vlaamse regering, met twee N-VA-ministers op cruciale posten, heeft op dit vlak grandioos gefaald: er kwam geen ommekeer op vlak van betaalbaar wonen en onder Muyters werd bovendien een belangrijke dijk tegen de verBrusseling doorgestoken: met het fors optrekken van de toegelaten bouwlagen worden de sluizen wagenwijd opengezet voor nog meer verstedelijking. Daarom is het van levensbelang dat de Vlaamse regering op 25 mei stevig wordt afgestraft.

Bijlage: samenvatting persconferentie overlevingsplan en cijfers Kind en Gezin klik hier door en hier

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Bart Laeremans
Senator

Meer info: 0476 469 885