Vraag van Willy Smout

Vorige week werd ik aangesproken door een groep hengelaars. Zij beoefenen hun sport reeds tientallen jaren o.a. in het provinciaal domein te Kessel-Lo, al van in de tijd dat deze visvijvers nog behoorden tot het Vijverpark en het Leopoldspark. Deze vijvers waren beroemd om hun visrijkdom, vooral aan karpers. De laatste jaren wordt vastgesteld dat de vijvers niet echt onderhouden worden.; de bodem ligt vol rottende bladeren en vissen zijn er waarschijnlijk niet meer. “Zes uren vissen en geen vis gezien hebben “ is er geen zeldzaamheid.

Vandaar volgende vragen aan de deputatie:

1. Is de deputatie op de hoogte van de dramatische toestand waarin de visvijvers zich thans bevinden ?
2. Werd er recent nog een peiling gedaan naar het visbestand op de vijvers?
3. Wordt er nog onderhoud gedaan aan deze visvijvers ? Wat is de kostprijs hiervan ?
4. Wat is de evolutie de laatste 10 jaar van het aantal uitgereikte visvergunningen ?
5. Wordt het visbestand terug op een normaal peil gebracht ? Wanneer zal dit gebeuren ?
6. Is er toezicht voorzien aan de vijvers zoals dit in Diest keurig het geval is ? Daar zijn de visvijvers wel visrijk en goed onderhouden. Waarom kan dit in Kessel-Lo ook niet ?
7. Welke boodschap kan de deputatie aan de hengelaars uit Kessel-Lo meegeven ?

De heer Walter Zelderloo, gedeputeerde, geeft de volgende antwoorden op de gestelde vragen:

1. In de drie kleinere vijvers van het voormalige Vijverpark mag er al jaren niet gehengeld worden. Eén van de vijvers dient voor de uitbating van de attractie ‘electroboten’; een andere vijver ligt naast het ploeterbad en is om die reden niet rustig genoeg voor hengelaars. Er bevindt zich daar een kleine school karpers.
In het parkbeheerplan van het domein is voorzien om de oevers van deze vijvers natuurlijker in te richten. Op dit moment laat de oeverbeschoeiing niet toe dat er zich rietplanten vestigen, die moeten dienen als paai- en verstopplaats voor kleinere vis en roofvis. Er bevindt zich dus enkel nog maar een kleine school karpers op deze vijvers.
In die zone bevindt zich ook de gracht rondom het ecocentrum en cafetaria Stille Waters, die een heel gevarieerde natuurlijke beplanting kent en waar dus ook een heel gevarieerde vispopulatie aanwezig is. Hier mag eveneens niet gehengeld worden; de gracht dient de educatieve werking van het ecocentrum en wordt momenteel gebruikt voor de projecten rond waterdiertjes.
Op de grote (roei)vijver in het voormalige Leopoldspark mag eveneens niet gehengeld worden, omwille van het feit dat deze vijver dient voor de uitbating van de attractie ‘roeiboten/pedalo’s’ en beheerd wordt als een natuurvijver. Deze vijver kent een zeer rijke en gevarieerde vispopulatie (witvis, baars, snoek, zeelt, …), waaronder ook heel wat grote karpers.
Op de hengelvijver ten slotte wordt wel gehengeld. Ook daar bevindt zich een gezonde populatie karpers, wat geweten is door heel wat karperhengelaars die met gespecialiseerd materiaal lange dagen doorbrengen op het domein.

2. De vispopulatie op het domein wordt jaarlijks gemonitord door de karperwerkgroep, een groep van een zevental hengelaars (vrijwilligers!), die volgens een strenge deontologische code de gevangen exemplaren registreren (meten, wegen en indien nodig verzorgen). Moest er iets mislopen met het visbestand, dan zouden wij dit via dit kanaal al lang vernomen hebben. De karperwerkgroep organiseert bovendien al verschillende jaren een hengelkamp voor jongeren, waar hen gedurende een week wordt aangeleerd om te hengelen op verschillende vissoorten met eigen technieken. Al jaren is dit kamp volzet wat deelnemers betreft. Dit toont ook aan dat er niets mis is met het visbestand van het domein.

3. Enkel wanneer het nodig zou zijn wordt er onderhoud gedaan op de hengelvijvers. Door de huidige vorm van natuurlijk beheer moet er nagenoeg geen extra onderhoud gebeuren. Bij een plotse vissterfte een paar jaar geleden werd advies gevraagd aan de toenmalige boswachters van ANB (Vlaamse overheid). Op hun advies beluchten wij bij een lange periode van droog en warm weer de hengelvijver.

4. Het is niet nodig om te beschikken over een visvergunning om te komen hengelen in het provinciedomein Kessel-Lo. Wie wil, koopt een dagticket of een abonnement voor een heel seizoen.

Jaar        Aantal dagtickets      Aantal abonnementen
2002                952                               Niet gekend
2003                961                               Niet gekend
2004                672                               Niet gekend
2005                559                               Niet gekend
2006               634                                Niet gekend
2007               1235                                      13
2008              1046                                      11
2009                615                                       11
2010                489                                      10
2011                 688                                      10

Het is moeilijk om uit deze tabel conclusies te trekken rond de populariteit van het hengelen op het domein. Hengelen is een buitensport en dus ook weersgebonden. Anderzijds is geweten dat de nabijgelegen Leuvense vaartkom de laatste jaren heel wat visrijker is geworden. Hier kan wel gehengeld worden met een visvergunning voor 15 euro/jaar wat heel wat lager ligt dan de prijs die hengelaars moeten betalen op vijvers of visputten.

5. Het visbestand op de vijvers van het provinciedomein is volgens de gegevens aangereikt door de karperwerkgroep en door eigen bevindingen op een normaal peil.

6. De vijvers in het provinciedomein Kessel-Lo staan onder toezicht van de domeinwachters. Eventuele hengelaars die hun lijntje uitgooien op één van de vijvers waar er niet mag gehengeld worden, worden door hen doorverwezen naar de hengelvijver. De vijver van het provinciedomein zijn visrijk en goed onderhouden.

7. Hengelaars zijn welkom op de hengelvijver van het provinciedomein Kessel-Lo. De geldende reglementering is voor alle provinciedomeinen dezelfde.

De heer Smout vraagt of er ook een regelmatige visopzet is. Welke is de kostprijs van het onderhoud van de visvijvers?

De heer Walter Zelderloo, gedeputeerde, zegt dat voor de start van het visseizoen op 1 maart, jaarlijks een visopzet gebeurt. Het gaat telkens om 700 kg. vis. De kostprijs is 2 euro per kg. Het onderhoud aan de visvijvers gebeurt door eigen personeel.