Vrijdag 5 augustus organiseerde de nieuw opgerichte afdeling Bekkevoort een lezing voor zijn leden alsook niet-leden. Er werd gekozen voor een heel actueel thema dat sterk leeft onder de burgers en waar het Vlaams Belang alle expertise rond in huis heeft: energie! De hoofdspreker is een expert ter zaken en fungeert ook als federaal parlementslid voor het Vlaams Belang: Recinno Van Lommel. Van de gelengheid werd ook gebruik gemaakt om het bestuur van de lokale afdeling voor te stellen aan de aanwezigen. De lezing werd ook bijgewoond door een tweede (Vlaams) parlementslid en tevens meter van de nieuwe afdeling: Suzy Wouters !

Desondanks dit event doorging in een periode die voor velen gelijk staat aan vakantie, telden we toch een 40-tal geïnteresseerden in het onderwerp.

Na de lezing werd er nog vlot nagepraat over verschillende onderwerpen, gaande van uiteraard energie, alsook de noden rond kinderopvang in Bekkevoort en problemen rond sociale huisvesting in de regio.

Frank Boghe, afdelingsvoorzitter