Vlaams Belang pleit voor maatregelen die een betere aanpak van dierenleed door de politie moeten garanderen en een wettelijk kader voor een (levenslang) houdverbod als sanctie voor verwaarlozing of mishandeling van dieren. Het Vlaams Belang legt hierbij een voorstel van resolutie ter bespreking voor in het Vlaams Parlement. Hierin pleit de partij onder meer voor initiatieven die moeten leiden tot een betere aanpak van dierenleed door de politie, een centraal telefoonnummer voor dierenmishandeling en -verwaarlozing, en een wettelijk kader waarbij dierenbeulen zelfs een levenslang dierenhoudverbod opgelegd kunnen krijgen.

Sinds dierenwelzijn in 2014 een Vlaamse bevoegdheid is geworden zijn er ter zake al bescheiden stappen vooruit gezet. Publieke en politieke druk leidde onder meer tot een Vlaams verbod op de onverdoofde slacht, verplichte kattensterilisatie en meer aandacht voor dierenwelzijn in slachthuizen. Maar volgens het Vlaams Belang mag er niet op de lauweren gerust worden. Vlaams Belang-parlementsleden Filip Brusselmans en Els Sterckx stelden daarom een voorstel tot resolutie op dat vandaag ter bespreking ligt in de commissie Dierenwelzijn van Vlaams Parlement.

Vlaams Belang-resolutie wil onder meer houdverbod voor dierenmishandelaars

Concreet stelt het Vlaams Belang zes zaken voorop. “Het Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt van de opleiding van politiemensen die belast worden met de aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing”, zo licht Filip Brusselmans toe. “Een ander voorstel is een permanent bereikbaar noodnummer inzake Dierenwelzijn. Ook stellen we voor om een wettelijk kader te creëren voor een houdverbod van minstens tien jaar tot levenslang als mogelijke sanctie bij verwaarlozing of mishandeling van dieren. Ook een invoerverbod voor honden uit Oost-Europa die met louter commercieel doel verkocht worden, lijkt ons noodzakelijk. Een laatste reeks van voorstellen die we doen moeten dienen om zogenaamde impulsaankopen van huisdieren te vermijden.”

De statistieken tonen aan dat het aantal meldingen van dierenmishandeling en -verwaarlozing stijgt. Tussen 2016 en 2018 steeg het aantal processen-verbaal zelfs met 60 procent”, zo vertelt ook Els Sterckx. “Wreedheid tegen dieren wordt gelukkig steeds meer beschouwd als onaanvaardbaar. In onze Vlaamse samenleving is er dan ook een groot draagvlak voor maatregelen die dierenleed kunnen voorkomen of sanctioneren. Met onze voorstellen willen we daaraan tegemoet komen.

Wim Van Osselaer, Fractiesecretaris