150 dagen na de verkiezingen, en nog steeds geen nieuwe regering in zicht

Morgen (woensdag 23 oktober) zijn we exact 150 dagen na de verkiezingen. 150 dagen waarin er nog steeds geen aanstalten werd gemaakt om een federale regering te vormen. Dat wil zeggen dat dit land intussen ook reeds 318 dagen (sedert de val van Michel I) bestuurd wordt door een regering die over geen enkele democratische meerderheid en dus legitimiteit meer beschikt.

België had al geen al te beste reputatie wanneer het gaat over de duur van de regeringsvorming. Het volstaat te wijzen op de regeringsvorming van de regering Di Rupo I die 541 dagen in beslag nam – zowat anderhalf jaar dus. In die periode diende de Koning twee informateurs, een preformateur, drie bemiddelaars, een verduidelijker, een onderhandelaar en een formateur aan te stellen. Gedurende die hele periode werd het land bestuurd door een regering in lopende zaken, wat uiteraard nefast is voor de kwaliteit van het beleid en voor de controlerende taak van de verkozen volksvertegenwoordigers.

Daarom diende het Vlaams Belang vandaag een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet in, die het moet mogelijk maken om naar bijvoorbeeld Spaans model de politieke partijen drie maanden de tijd te geven om een regering te vormen. Wanneer men er niet in slaagt om dit binnen de drie maanden na de verkiezingen te doen, moeten er automatisch nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Vlaams Belang voorzitter en auteur van het voorstel Tom Van Grieken:  “Wanneer de politieke partijen er inderdaad niet in slagen om binnen deze redelijke termijn een meerderheid te vormen en een coalitie op de been te brengen, is het aan de bevolking om zich daarover middels nieuwe verkiezingen uit te spreken.”

Tom Van Grieken
Voorzitter

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer