De recente golf van geweld in Brussel heeft ontegensprekelijk aangetoond dat er grote nood is aan een goed werkend snelrecht. Het Vlaams Belang wil de steeds weerkerende rellen, het extreme geweld tegen de politie, het vandalisme, de plunderingen van winkels, de vernielingen van straatmeubilair en de brandstichtingen in wagens een halt toeroepen en dient hiertoe een wetsvoorstel in om de daders sneller voor een rechtbank te brengen.

De tijd tussen het plegen van het misdrijf en de behandeling van de zaak door de rechter ten gronde duurt momenteel veel te lang. Bij de slachtoffers stuit dit vanzelfsprekend op enorm veel onbegrip. De daders daarentegen krijgen er een gevoel van onaantastbaarheid door en kunnen hun criminele activiteiten gedurende lange tijd ongestoord verder zetten. “Het idee van het snelrecht is uiteraard niet nieuw. In 2000 werd bij wet een snelrechtprocedure ingevoerd, maar deze procedure werd zo goed als onbruikbaar nadat het Grondwettelijk Hof in 2002 een aantal cruciale bepalingen van de wettekst vernietigde”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Men heeft vervolgens herhaaldelijk reparatiewetten aangekondigd, maar daar is nooit iets van in huis gekomen.”

“Op dit ogenblik betekent in België ‘snelrecht’ dat daders na enkele maanden voor de rechter komen”

Het Vlaams Belang wenst het snelrecht toe te passen op de meest voorkomende vormen van straatcriminaliteit. “Het gaat dan om weerspannigheid, aanranding van de eerbaarheid, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, afpersing en allerhande vernielingen”, aldus Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “In het strafrecht zijn deze feiten over het algemeen minder complex, maar dat maakt ze natuurlijk geen minder groot gevaar voor de veiligheid op straat.” 

“De minimumcelstraf om in aanmerking te komen voor de onmiddellijke verschijning dient verlaagd te worden van een jaar naar acht dagen”, vervolgt Dillen. “Deze verlaging is noodzakelijk omdat een aantal misdrijven, zoals bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen, door de oorspronkelijk voorziene vereiste minimum celstraf niet in aanmerking kwamen voor een onmiddellijke verschijning.” 

“Het gerecht kan door de procedure van onmiddellijke verschijning korter op de bal spelen”, besluit Depoortere. “De jonge criminelen kunnen veel sneller van straat gehaald en gestraft worden en het vertrouwen in justitie zal op die manier versterkt worden.” Het Vlaams Belang benadrukt dat een snelrechtprocedure alleen de veiligheidsproblemen niet zal oplossen — dit moet gepaard gaan met onder andere een zerotolerantiebeleid, extra middelen voor de politie, de parketten en rechtbanken, en een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit en capaciteit in de forensische centra — maar het is alvast een stap in de goede richting.