Vlaams Belang ijvert in Diest voor een mantelzorgpremie. Naar eigen zeggen bestaat die al in 70% van de Vlaamse steden en gemeenten maar Diest geeft zo’n premie niet aan de mantelzorgers. Een jaar geleden stelde de oppositie dergelijke premie al eens voor, vandaag probeert de partij het opnieuw. Raadslid Linda Wouters interpelleert hierover op de gemeenteraad maandagavond.

Lees hier het volledige HLN-artikel.

Hieronder de integrale interpellatie.

Diest, 16 mei 2020.


Verzoek tot agendering van de interpellatie “Ondersteuning mantelzorgers ten dienste van Diestse inwoners door de Stad in deze Coronatijd en erna ” op de gemeenteraad van 25 mei 2020.

Geachte Burgemeester, geachte Schepenen,


Het zal jullie niet verbazen wanneer in deze barre tijden met duizenden Corona doden in onze rusthuizen, de rol van de mantelzorg meer dan ooit centraal staat in de bejaardenzorg .


Thuiszorgdiensten zijn overbelast. Veel oudere mensen zitten alleen thuis of bij de kinderen en kunnen zelfs niet naar de dagopvang.
Mantelzorgers zijn dikwijls hun enige contact.

Vele ouderen hebben veel hulp nodig en daarom zijn er sommige kinderen die hun full-time job niet meer kunnen uitoefenen om hen die nodige hulp te bieden. Nu vooral, in morbide Corona tijden, zullen minder mensen geneigd zijn om hun ouders richting rusthuis te laten gaan .
Helaas moeten we vaststellen dat er veel te weinig vergoedingen voor mantelzorgers bestaan. Als mantelzorger heb je vaak extra uitgaven voor vervoer, telefoon, hygiënische beschermingsmiddelen, mondmaskers enz…De beperkte hulp vanuit de Vlaamse overheid kan en moet worden verbeterd door een gemeentelijke premie voor mantelzorgers .
Voor Vlaams Belang Diest hebben de mantelzorgers van alle inwonende zorgbehoevenden recht op een mantelzorgpremie. De nadruk ligt op het verlenen van zorg door een vertrouwd persoon, met als doel de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis, in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen.


7 /10 gemeenten in Vlaanderen voorzien in zo’n premie.

Diest helaas nog niet.


Een jaar geleden werd vanuit de oppositie de vraag naar een gemeentelijke premie voor mantelzorgers in Diest ook reeds gesteld.
Ondanks het feit dat dit ook in het programma van de partij van onze burgemeester staat, is daar toen niet positief op ingegaan.
Men zou mantelzorgers meer mentaal en inhoudelijk willen ondersteunen o.a. door hen te laten samenkomen in een “Mantelzorgcafé” , klonk het toen bij de bevoegde Schepen.
Vanaf nu in deze Corona-tijd is de maatschappelijke situatie evenwel totaal veranderd.


Mantelzorgers verdienen nu nog veel meer waardering.

1) Wat is er het voorbije jaar concreet gerealiseerd betreffende de mentale en inhoudelijke
ondersteuning van mantelzorgers ?
2) Hoe moet de burger zich zo’n “Mantelzorgcafé” voorstellen in tijden dat mensen niet meer mogen
samenkomen ?
3) Is het Schepencollege, ten gevolge van de totaal veranderde situatie, nu wel bereid om
mantelzorgers ook financieel te ondersteunen ?
4) Vindt het Diestse stadsbestuur een in Vlaanderen gangbaar voorstel van premie :
5) Is het Schepencollege bereid haar beslissing toe te lichten in de media en in de eigen publicaties
( zoals bv. in “Den Diesteneir”) ?