Hageland Express – 19/12/2015

Op maandag 14 december 2015 lag het budget 2016 en de wijziging van het meerjarenplan ter goedkeuring op de gemeenteraad in Diest. Het Vlaams Belang heeft beide agendapunten niet goedgekeurd.

De coalitie van DDS (CD&V) & Sp.a-Groen in de Diestse gemeenteraad is bijna halfweg. “Wat ons betreft, een ideaal moment voor ons allen om eens terug te blikken op het eerste deel van deze legislatuur”, zegt Andy Bonnyns fractievoorzitter van het Vlaams Belang Diest. En de oppositiepartij is zeer kritisch voor het gevoerde beleid. “De Diestenaar werd de afgelopen drie jaar extra hard geraakt in zijn portemonnee.”

“Begin december 2013 moest het stadsbestuur op zoek naar nieuwe inkomsten. De gevolgen waren niet min. Er verloren mensen hun job, nieuwe belastingen zoals de huisvuilbelasting werden ingevoerd en andere belastingen werden verhoogd. We kunnen alleen maar vaststellen dat de Diestenaar de afgelopen drie jaar extra hard werd geraakt in zijn portemonnee. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat steeds meer mensen het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Of zelfs onder de armoedegrens leven”, zegt Bonnyns.

“Aanmodderen”

Het Vlaams Belang vindt dat er teveel aandacht ging naar grote projecten (zoals de Demer door Diest) zodat andere problematieken niet de aandacht kregen die ze verdienden. “Een mooi voorbeeld hiervan is de parking van de Verversgracht of de parking Boudewijnvest die zich voortdurend omvormen tot een heuse modderpoel na een regenbui. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur deze problematiek zo heeft laten aanmodderen! We zijn dan ook blij dat het stadsbestuur eindelijk heeft ingezien dat dit niet zo verder kan en dat de parking van de Verversgracht dan toch zal worden heraangelegd. Hopelijk zijn er ook plannen voor de parking van de Boudewijnvest”.

ParkingVerversgracht2
Foto: Parking Verversgracht

Bonnyns is ook bekommerd om het voorbestaan van het stedelijk zwembad. “De werken aan het zwembad zijn tot op heden niet uitgevoerd. Nochtans begint de tijd te dringen indien men in orde wil zijn met de Vlarem-wetgeving in 2017. Hoe ziet de toekomst van ons stedelijk zwembad eruit?”, vraagt Vlaams Belang zich af. De fractievoorzitter stelt vast dat het zwembad verouderd en toe is aan renovatie. Of zou een volledig nieuw zwembad een optie zijn?

Geen armoedebestrijdingsplan

Vlaams Belang betreurt dat er geen uitgewerkt armoedebestrijdingsplan is. “Begin deze maand raakte bekend dat een op de vijf kinderen in Belgie opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Armoede is dus wel degelijk een prangend probleem en het lijkt ons noodzakelijk om samen met het OCMW hier snel ernstig werk van te maken. Frappant om te zien is dat in 2016 maar liefst 60.000 € wordt vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking, maar niets voor armoedebestrijding in de stad zelf. Begrijpen wie begrijpen kan, merkt Bonnyns op.

Bonnyns besluit dat deze legislatuur halfweg is, maar dat er dringend werk nodg is. Het stadsbestuur heeft niet meer zoveel tijd om een tandje bij te steken.

Het Vlaams Belang vindt het budget 2016 “ambitieloos naar de echte noden van de burgers toe”. De uitgemolken belastingbetaler krijgt geen waar voor zijn geld in Diest. Om die redenen heeft het Vlaams Belang dit budget evenals de wijzigingen van het meerjarenplan niet goedgekeurd, besluit Bonnyns.