Vlaams Belang Diest stelt kandidatenlijst voor!

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober komen steeds dichterbij. Dus werd er bij het Vlaams Belang de voorbije maanden hard gewerkt aan de lijstvorming en het schrijven van het verkiezingsprogramma. Met veel trots kunnen wij een groot deel van het opgeleverde resultaat bekend maken. Zoals u allen weet werd er de afgelopen jaren volop ingezet op de verjonging en vernieuwing van onze partij. We zijn dan ook enorm blij dat dit zijn vruchten duidelijk zichtbaar heeft afgeworpen.

Op de Diestse Vlaams Belanglijst staan 24 gemotiveerde kandidaten. In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zijn er dat maar liefst 14 meer! Ook de verjonging is goed zichtbaar. Zo hebben 12 Vlaams Belang Jongeren, waarvan enkelen een prominente plaats innemen, zich kandidaat gesteld. Nog opvallend is dat bij deze verkiezingen al onze deelgemeenten vertegenwoordigd zijn door meerdere kandidaten.

Vlaams Belang wil het thema “veiligheid” centraal plaatsen en trekt daarom met de slogan “Veilig thuis zijn in Diest!” naar de kiezer. Uiteraard betekent “veiligheid” meer dan vandalisme en criminaliteit alleen. Daarom streven wij ook naar identitaire veiligheid tegenover immigratie en vervreemding en sociale veiligheid tegenover armoede en financiële onzekerheid.

Om de kiezer een duidelijk overzicht te geven van onze belangrijkste standpunten hebben wij speciaal voor hen een speerpuntenplan opgesteld die u net als de kandidatenlijst in bijlage terugvindt.

Andy Bonnyns
Voorzitter
Vlaams Belang Diest

Klik hier om de lijst te bekijken.

diest groepsfoto