Het Vlaams Belang is niet te spreken over het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat beweert dat het grond- en pandendecreet, meer bepaald de bepaling volgens dewelke voorrang wordt gegeven aan mensen die een band hebben met de gemeente, in strijd zou zijn met het Europees recht.

Het Europees Hof moet zich onthouden van politiek georiƫnteerde uitspraken, die overigens meestal tot stand komen zonder enige kennis van de situatie ter plaatse. Het Hof laat zich gewillig misbruiken door FDF-politici die een eigen politieke agenda hebben, namelijk de verdere verfransing van Vlaams-Brabant.

Het voorbehouden van kavels en woningen voor mensen die een band hebben met de streek, is een volkomen legitieme doelstelling. Europa heeft zich daar niet mee te bemoeien. De Vlaamse Regering moet voet bij stuk houden, en het bestaande decreet onverminderd handhaven indien het Hof het advies van de advocaat-generaal volgt.

Philip Claeys,
Europees parlementslid