Hieronder kan u enkele persberichten terugvinden m.b.t. de start van de nieuwe regering.

Vlaams Belang geeft geen vertrouwen aan “slinks volmachtenkabinet Wilmès”

Het Vlaams Belang geeft geen vertrouwen aan het zogenaamde Wilmès II-kabinet, dat vandaag het vertrouwen vraagt in de Kamer. De rechtsnationalistische partij stelt dat Wilmès geen vertrouwen aan het parlement moest vragen, maar net met “schaamrood op de wangen” zich had moeten excuseren voor de Kamer, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Dit omwille van “de bestuurlijke onkunde zowel voor als tijdens deze corona-crisis. En nu hebt u deze gezon dheidscrisis misbruikt om uw postjes veilig te stellen. U vraagt eenheid en vertrouwen, maar eenheid kan ik u niet geven, want dat hebt u nooit gezocht. En vertrouwen wil ik u niet geven, want dat hebt u beschaamd.”

Vandaag vindt in de Kamer de vertrouwensstemming plaats over het vernieuwde kabinet van premier Sophie Wilmès, dat na vandaag niet meer in lopende zaken zal opereren. De regering blijft echter bijzonder minoritair, met slechts 38 van de 150 zetels, maar kan rekenen op de steun in het parlement van de ‘Vivaldi-partijen’: DéFI, Groen, Ecolo, sp.a, PS, Open Vld, MR, cdH en CD&V. Het Vlaams Belang weigert echter om het vorige kabinet te depanneren en zich aan te sluiten bij – wat het noemt – deze cynische politieke spelletjes.

Vlaams Belang verwijt Wilmès om verliezers van de verkiezingen in het zadel te houden op de rug van de coronacrisis

“Het Vlaams Belang staat aan de kant van de bevolking, maar niet aan de kant van de regering die u hier vandaag voorstelt, mevrouw Wilmes”, zo liet Van Grieken weergalmen in de Kamer. “U vraagt twee zaken: eenheid en vertrouwen. Wel mevrouw Wilmes, wel beste regering, eenheid kan ik u niet geven, want die hebt u zelf nooit gezocht. En vertrouwen wil ik u niet geven, want dat vertrouwen hebt u de afgelopen dagen en weken beschaamd.”

Het Vlaams Belang verwijt Wilmès dat het een soort van noodregering van nationale eenheid voorstelt, maar dat het kabinet wel bestaat uit dezelfde excellenties die “deze crisis volledig hebben mismeesterd” en men de twee winnaars van de verkiezingen – PVDA en Vlaams Belang – zelfs niet eens heeft uitgenodigd. “Nochtans samen goed voor 1,4 miljoen stemmen. Men heeft ook nog eens de grootste partij van het land, toch ook goed voor 1 miljoen stemmen, publiekelijk de broek af gedaan. Il faut le faire!” 

Eerder liet het Vlaams Belang al weten dat het een bijzondere commissie in het leven wil roepen om de bijzondere machten van Wilmès op te volgen en te controleren zodat “deze corona-crisis geen corona-coup wordt”.

Vlaams Belang steunt maatregelen voor zelfstandigen: “Maar gaan niet ver genoeg”

Deze morgen werd in de commissie Sociale Zaken bij hoogdringendheid het wetsvoorstel tot invoering van een tijdelijke steunmaatregel ten gunste van zelfstandigen besproken. Bij een onderbreking van de beroepsactiviteit van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ten gevolge van het coronavirus, zal de zelfstandige aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering. “Het spreekt voor zich dat Vlaams Belang dit wetsvoorstel mee heeft ondersteund, maar voor de partij gaat het voorstel niet ver genoeg”.< /div>

Vlaams Belang diende zo onder meer een amendement in op de tekst dat het zou toelaten om een financiële uitkering te krijgen, ook al komt men niet aan de zeven opeenvolgende dagen. “Zelfstandigen zijn de motor van onze samenleving, en zij worden nu heel hard getroffen”, zo vertelt Kamerlid en commissielid Sociale Zaken Ellen Samyn (Vlaams Belang). “In deze uitzonderlijke situatie, waar bepaalde sectoren het de komende maanden zwaar te verduren zullen hebben omwille van de – weliswaar nodige – maatregelen, dringen we er bij de meerderheid op aan om af te zien van de minimale periode van zeven opeenvolgende verplichte sluitingsdagen. Er moet een uitzondering gemaakt worden voor zaken die verplicht worden om tijdens het weekend te sluiten.” 

Verder benadrukt Vlaams Belang dat communicatie belangrijk is en blijft. Veel zelfstandigen, van horecazaken, kinderdagverblijven, kappers… tot bloemenzaken weten momenteel niet wat hen te wachten staat. Ook  bij de communicatie van de voorziene financiële compensaties voor de getroffen sectoren moet er duidelijk en zo efficiënt mogelijk worden gecommuniceerd, zo vindt de partij.

Het Vlaams Belang wil zoveel mogelijk “de zelfstandigen stutten tijden deze crisis”

“Niettegenstaande minister van Middenstand Denis Ducarme (MR), de initiatiefnemer van dit voorstel, het in zijn toelichting had over ‘nationale eenheid’, werd onze fractie niet geraadpleegd in het overleg of betrokken in de neerlegging van de ‘meerderheids’-amendementen”, zo vervolgt Samyn. “Ons amendement voor een betere ondersteuning van de zelfstandigen werd zelfs weggestemd. Dit voorstel staat komende donderdag op de agenda van de plenaire vergadering. Het Vlaams Belang zal opnieuw haar amendement indienen zodat elke gedupeerde zelfstandige alsnog aanspraak zou kunnen maken op een financiële uitkering.”

Het Vlaams Belang zal ook andere amendementen steunen die de financiële compensatie beogen voor zelfstandigen die gedwongen thuis moeten blijven of er vrijwillig voor kiezen, bijvoorbeeld voor de opvang van kinderen. “Als er in het algemeen voor bepaalde beroepscategorieën extra steunmaatregelen kunnen worden voorzien, moeten we die zeker nemen en door de zure appel heen bijten. Hoe meer mensen we op dit ogenblik kunnen thuishouden met zulke ‘incentives’, hoe beter. Nu moeten nog te veel mensen om den brode het huis uit”, besluit Samyn.

Vlaams Belang wil beurzen tijdelijk sluiten

Het Vlaams Belang roept op om de Belgische beurs tijdelijk te sluiten. Dit om alle paniekverkopen een halt toe te roepen en verdere economische schade zoveel mogelijk te beperken. “Op die manier moeten mensen hun aandelen behouden, maar zakken ze ook niet verder in waarde. Na de noodmaatregel kan de normale handel zich weer verder zetten, maar in letterlijk en figuurlijk gezondere omstandigheden.” Eerder riep ook ook financieel journalist Paul D’Hoore op om hetzelfde te doen.

Maandag openden de Belgische beurzen opnieuw flink in het rood, met tegen de middag verliezen voor de Bel20 – de belangrijkste index van grote bedrijven op de Brusselse beurs – van rond de 10 procent. Dinsdagochtend zag kortstondig herstel, maar dit werd snel tenietgedaan. De implosie op de aandelenmarkt kan niet alleen schadelijk zijn voor spaarders en speculanten, maar ook een negatieve weerslag hebben in de reële economie. Dit zeker in de Westerse wereld waar beide systemen sterk interdependent zijn.

Vlaams Belang: “Als nagenoeg de gehele ontwikkelde wereld in (semi-)lockdown gaat, waarom zouden we beurzen vrij open houden?”

“De coronacrisis vergt daadkrachtig beleid qua preventie en gezondheidszorg, maar ook de financiële sector dient dringend beschermd te worden”, zo laat Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) optekenen. “Als nagenoeg de gehele ontwikkelde wereld in (semi-)lockdown gaat, waarom zouden we beurzen vrij open houden? Het is duidelijk dat er een omgekeerde zeepbel op basis van paniekverkopen is ontstaan die echter wel permanente schade kan toebrengen als we niet tijdig optreden. Sluit dus de Brusselse beurs, zeker tot wanneer de noodmaatregelen niet langer gelden. Wanneer die crisis-maatregelen worden ingetrokken, zal de spreekwoordelijke stier zichzelf wel opnieuw tonen.” 

De partij denkt dat het verstandig is dat andere beurzen hier ook in volgen. De oproep van het Vlaams Belang kadert in een bredere vraag van de partij om beschermende economische maatregelen toe te passen naast de medische noodmaatregelen. Eerder vorige week riep het Vlaams Belang zo ook op tot een federaal noodfonds voor de horeca-sector ter aanvulling van de Vlaamse maatregelen en denkt de partij na over steunmaatregelen zoals het optrekken van de technische werkloosheid en lagere energielasten.

Noodregering is politiek bedrog, zegt Vlaams Belang

“Coronacrisis wordt een politieke Coronacoup”

Het Vlaams Belang heeft geen vertrouwen in deze zogenaamde noodregering. “De regering die de coronacrisis tot nu toe totaal heeft mismeesterd, krijgt nu een blanco cheque. Deze politieke machtsgreep is door geen enkele crisis te verantwoorden”, luidt het.

Dat deze regering –  nadat ze achtereenvolgens deze crisis heeft geminimaliseerd, er bijzonder slecht over heeft gecommuniceerd, en tenslotte veel te laat halfslachtige maatregelen heeft getroffen –  nu een carte blanche krijgt om gewoon verder te doen, is onaanvaardbaar. Zo klinkt het bij het Vlaams Belang. “Een minderheid van amper 38 zetels in het parlement krijgt nu carte blanche om haar gepruts verder te zetten, terwijl het overgrote deel van het parlement zichzelf buiten spel zet. Onbegrijpelijk”, zo stelt partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Noodregering is politiek bedrog, zegt Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is duidelijk: Dit is geen noodregering, maar een regering in nood die een gezondheidscrisis misbruikt om een politieke coup te plegen en hun postjes veilig te stellen. Zo werd onder andere de tweede grootste partij van het land bij de gesprekken niet betrokken. 

Dit toont duidelijk aan dat niet de gezondheid van onze mensen, maar wel linkse en Franstalige politieke spelletjes van doorslaggevend belang waren, klinkt het verder. “Het Vlaams Belang zal dus tegenstemmen in De Kamer wanneer deze onbekwame coronaregering het vertrouwen vraagt”, aldus Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Wél steun van Vlaams Belang voor maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Het Vlaams Belang zal wél steun wel verlenen aan zinvolle maatregelen om deze corona-crisis zowel medisch als economisch in te dijken. Het Vlaams Belang zal erop toezien dat de volmachten die de regering in het vooruitzicht stelt, zich strikt beperken tot de aanpak van deze crisis en niet om de democratie buiten spel te zetten.