Eerste bestuursdaad van Open VLD-Rotselaar: breken van verkiezingsbelofte

Volgende week beslist de Rotselaarse gemeenteraad over het budget en de meerjarenplanning van de gemeente. Vanuit de meerderheid (OpenVLD en CD&V) wordt voorgesteld om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te laten stijgen van 1200 naar 1450; en om een extra forfaitaire vergoeding te vragen voor het gemeentelijk containerpark. Voor de verkiezingen klonk het bij beide partijen nog heel anders. Zo schreef Open VLD in haar lokaal verkiezingsprogramma: “Voor Open Vld-Rotselaar kan er geen sprake zijn van enige belastingverhoging, zoals de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing.”

Het eerste wat OpenVLD nu in de meerderheid zal doen, is dus het breken van een uitdrukkelijke verkiezingsbelofte; in de hoop dat de kiezer dit binnen zes jaar alweer is vergeten, wellicht.

Vlaams Belang is sterk gekant tegen een verhoging van de taksen, belastingen en opcentiemen. Ja, Rotselaar zit inderdaad in een moeilijke financiële situatie; maar die situatie heeft de gemeente volledig aan zichzelf te danken. De voorbije jaren werden er megalomane projecten gebouwd en opgestart, en werd het geld vaak ondoordacht over de balk gesmeten. Daar nu de inwoners voor laten opdraaien – ondanks uitdrukkelijke verkiezingsbeloftes – is meer dan bedenkelijk.

Indien de verhoging van de opcentiemen effectief wordt doorgevoerd, toont dit voor Vlaams Belang enkel maar dat Open-VLD vanaf Dag Eén in de meerderheid omwille van de postjes plat op de buik gaat voor de dictaten van de CD&V.

Stijn Hiers
Woordvoerder Vlaams Belang Rotselaar
0477-85.44.35

Hagen Goyvaerts
Persverantwoordelijke Vlaams Belang – Regio Leuven
Federaal Volksvertegenwoordiger