Naast een juridische procedure tegen de beslissing van het Halse schepencollege om een vergunning af te leveren voor de omvorming van een loods tot een moskee langs de Nijvelsesteenweg lanceert het Vlaams Belang nu ook een onlinepetitie.

De islamkritische partij organiseerde vorige week reeds een druk bijgewoonde buurtvergadering over de moskee. Daar klonk eensgezind dat er bovenop de juridische acties ook een signaal moest komen van de bevolking om aan te tonen dat er geen draagvlak is voor het project. Daarop werd beslist zowel een papieren als een onlinepetitieactie te organiseren.

 

Verschillende buurtbewoners waren de afgelopen dagen dan ook druk in de weer om de nodige handtekeningen te verzamelen. Nu ook de onlinepetitie klaar is, hoopt Vlaams Belang-gemeenteraadslid, Andre Gorgon dat het aantal handtekeningen zich snel zal vermenigvuldigen.

 

De tijdsmarge is echter behoorlijk kort. Aangezien de petitie samen met het bezwaarschrift moet worden ingediend is de partij immers afhankelijk van de beroepstermijn. En die vervalt op 5 februari. “Het is dus zaak zoveel mogelijk mensen op zo kort mogelijke tijd te bereiken”, aldus nog Gorgon.

 

De petitie kan worden getekend via http://petitie.be/petitie/neen-tegen-megamoskee-in-halle