De sluiting van de boerderij van de abdij van Averbode omwille van het stikstofdecreet beroert al enige tijd de gemoederen. Het Vlaams Belang mengde zich van bij aanvang in het debat. “Wij nemen het als enige in het Vlaams Parlement op voor de belangen van de getroffen landbouwers”, zegen Vlaams Parlementsleden Stefaan Sintobin en Suzy Wouters(Vlaams Belang).“Averbode staat symbool voor de stikstofwaanzin die al onze landbouwers bedreigt.” De partij voert nu de druk op en houdt op donderdag 12 mei een protestactie aan de abdij om haar solidariteit met alle bedreigde bedrijven te tonen.
Het voorbeeld van het melkveebedrijf van de abdij van Averbode is intussen genoegzaam bekend: het ontving in april een brief van de Vlaamse overheid met de boodschap dat het tegen 2025 dicht moet. Dat de abdij en de bijbehorende boerderij een geschiedenis kennen van bijna 900 jaar en tot de kroonjuwelen behoren van ons Vlaams materieel erfgoed bleek van geen tel.

Maar er is meer. De abdij deed recent nog zware investeringen om de stikstofuitstoot te beperken en kreeg hiervoor ook de nodige toelatingen. Toch wijzigde men de codering van oranje naar rood, waardoor men de deuren onherroepelijk dreigt te moeten sluiten.

“Het Vlaams Belang waarschuwde van meet af aan als enige politieke partij in het Vlaams Parlement dat het stikstofakkoord de landbouwsector zou verlammen”


“Dat een gevestigd instituut als de abdijboerderij van Averbode nu ook bedreigd wordt, bewijst dat we het gelijk helaas aan onze kant hadden”, zegt Sintobin, die landbouw opvolgt voor het Vlaams Belang. Hij is het grondig oneens met de argumentatie van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) die op Radio 1 droogweg stelde dat er geen rationele argumenten zijn om de boerderij open te houden. “Het gaat hier om een bedrijf dat in 2015 nog een nieuwe vergunning heeft gekregen, dat gebouwd heeft volgens de nieuwe normen, dat alle mogelijke technieken gebruikt heeft om de emissie terug te dringen. Als rationeel argument kan dat tellen.”

Wouters: “Er is ook sprake van onvervalste contractbreuk. Die mensen hebben alle nodige vergunningen op zak. Op basis daarvan zijn zij leningen aangegaan en hebben zij investeringen gedaan en nu krijgen zij te horen dat het gedaan is in 2025, zonder meer. Ik kan me niet voorstellen dat er een rechter bestaat die dat gaat laten passeren. Dit is onrecht van de zuiverste soort.”